21.5.2020

HUS uppdaterade anvisningar och linjeringar om coronavirusläget för föreningarna, uppdaterad 23.6.2020

NYHETER

Staten har gradvis börjat avveckla restriktionerna som coronapandemin medfört. Den nyaste informationen om avvecklandet av restriktionerna finns på statsrådets webbplats.

 

Trots avvecklandet av restriktionerna är HUS rekommendationer för föreningarna i stort sett de samma som tidigare. HUS rekommendationer gäller tills vidare, åtminstone fram till höstterminens början om inte annat anges. Nedan finns HUS rekommendationer för föreningarna:

  • Föreningarna uppmanas att aktivt följa utvecklingen av coronaläget och myndighetsanvisningarna.
  • Alinasalen och takbastun Sivistys samt mötesrummen Wilhelmsson, Seppele, Kabinetti och Barrikaadi kan inte reserveras eller användas tills 21.8.2020.
  • Föreningarna rekommenderas att inte ordna evenemang före höstterminen men verksamheten är under självständig övervägning. Gällande höstens större evenemang uppmanas föreningarna till särskild övervägning.
  • Föreningslokalerna rekommenderas att inte användas före höstterminens början.
  • Ordnandet av möten och motsvarande evenemang övervägs självständigt av föreningen. Om möjligt lönar det sig att hålla alla möten på distans.
    • Riksdagen har godkänt temporär avvikelse från vissa föreningslagparagrafer, tilläggsinformation både på riksdagens och statsrådet webbplats (länk i slutet av nyheten)
  • Om föreningslokalerna används ska föreningarna fortfarande ansvara för handhygienen. Lokalorganen ska se till att det finns handdesinfektionsmedel och handtvål i lokalerna och om möjligt även handpapper. Alla som använder lokalen ska tvätta sina händer när de kommer. Dessutom är det av största vikt att sköta den allmänna hygienen (att hosta och nysa i ärmen osv.)

Myndighetsanvisningarna uppmanas att följas såväl på individ- som föreningsnivå på det sättet som rekommendationerna passar för verksamheten. Föreningarna kan även uppmana sina egna medlemmar att följa myndighetsanvisningarna.

 

Nyttiga länkar

HUS följer aktivt läget och uppdaterar tilläggsinformation vid behov. Om du har frågor om anvisningarna eller föreningen har en utmanande situation kan du ta kontakt med föreningssektorn (kontaktuppgifter nedan).

 

Tilläggsinformation

Jaakko Kalske
sakkunnig (föreningar)
jaakko.kalske@hyy.fi
050 537 3798

Lovisa Hirvonen
styrelsemedlem (föreningar)
lovisa.hirvonen@hyy.fi
050 543 9615