14.9.2022

HUS temavecka för hållbar utveckling 2022

NYHET

Tänk hållbart! Hur påverkar dina konsumtionsvanor planeten? Hurdana möjligheter har du att påverka människors liv på en global nivå? Känner du redan till Agenda 2030:s mål för ansvarsfull konsumtion?

Bland annat de här frågorna diskuterar vi under Temaveckan för hållbar utveckling 10-14.10.2022!

Anmäl dig till evenemangen.

 

Ukrainan sodan vaikutukset ruokaturvaan -keskustelutilaisuus

Måndag 10.10 kl. 17-19

Domma (Mechelininkatu 3 D)

 

Vastuullisuuskoulutus

Tisdag 11.10 kl. 17-19

Domma (Mechelininkatu 3 D)

 

Besök till SITRA: Vad ska vi göra för att konsumera hållbart?

Onsdag 12.10 kl. 9-10.30

SITRAs utrymmen (Östersjögatan 11-13)

Överkonsumtion är ett stort problem i dag och vi måste lösa det för att kunna klara av den ekokris som nu skakar hela världen. Vilka lösningar på detta problem erbjuder cirkulär ekonomi? Vad kan enskilda individer göra för att främja hållbarheten då det gäller den egna livsstilen.

Kom och lyssna hur framtidshuset SITRA besvarar de här frågorna!

 

Spelkväll: Ansvarsfull elektronik – finns det?

Onsdag 12.10 början kl. 18

HUS takbastu Sivistys (Alkärrsgatan 11, 3:e våningen)

Det ekologiska fotavtrycket som tillverkning av elektronik ger upphov till är betydande, eftersom man i framställningen använder olika slags plaster, metaller och sällsynta jordartsmetaller. Klimatutsläppen från elektronikindustrin är enorma och enligt uppskattningar kommer dessa att tiodubblas under de följande 20 åren. Men är det möjligt att konsumera elektronik på ett ansvarsfullt sätt? Kom med på spelkvällen med temat ansvarsfull elektronik och ta reda på mera om det! Under kvällen berättar Eetti ry:s sakkunniga om överkonsumtion av elektronik och om ansvarsfull elektronik. Du får också prova om du klarar av att tillverka en ansvarsfull smarttelefon i Eetti ry:s telefonspel Äly(tön). Efter att vi spelat fortsätter kvällen med bastu och gott tilltugg.

 

Paneldiskussion: Är hållbar utveckling kolonialism?

Torsdag 13.10 kl. 17-19

Tankehörnans Think Lounge (Universitetsgatan 4)

Miljökrisen är en av de största utmaningarna i vår tid. Ofta betonar man hållbar utveckling som en lösning på krisen. Men vilket samband har klimatkrisen med kolonialismen? Och varför har man börjat tala om hållbar utveckling som den nya kolonialismen? I paneldiskussionen som ordnas under HUS temavecka för hållbar utveckling fokuserar vi på dessa knepiga frågor.

 

Sakkunnigfrukost: Varför fortsätter vi att överkonsumera?

Fredag 14.10 kl. 9-10

Unicafe Brunnsgården (Mannerheimvägen 3)

Den ekologiska skuldens dag – dagen då vår konsumtion överstiger jordklotets förmåga att producera förnybara naturresurser – var år 2022 den 28 juli. För finländarnas del inföll denna dag innan ens en fjärdedel av året hade gått. Vår konsumtion hade överskridit jordklotets resurser på den ekologiska skuldens dag i Finland den 31 mars. Överkonsumtion försnabbar klimatförändringen och förlusten av den biologiska mångfalden. Överkonsumtion förorsakar enorma problem i anknytning till de mänskliga rättigheterna och överkonsumtionen har också ofta mera negativa än positiva följder för personen som överkonsumerar. Varför fortsätter vi trots allt att överkonsumera?

På sakkunnigfrukosten som ordnas under HUS Temavecka för hållbar utveckling fördjupar vi oss i den här knepiga frågan tillsammans med Marke Koskelin.

 

Temaveckan ordnas inom projektet Hållbarhet stöder oss, stöd hållbarhet, som är ett samarbete mellan Finlands studentkårers förbund (FSF) och åtta studentkårer.

Läs mera om projektet här.

Vid alla evenemang under temaveckan för hållbar utveckling följer vi HUS principer för tryggare rum.

Evenemangen är lättillgängliga.

 

Närmare information:

Sara Lahdelma

Hållbar utveckling temavecka koordinator