4.9.2020

HUS söker generalsekreterare

NYHETER

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) är ett offentligrättsligt samfund med 27 000 universitetsstuderande som medlemmar, och verkar som intressebevaknings- och serviceorganisation för sina medlemmar och medlemsföreningar.

 

Vi söker en generalsekreterare för en visstidsanställning 1.11.2020-31.12.2023.

 

Är du redan erfaren chef och arbetsplatsledare? Inspireras du av intressebevakning och relationsverksamhet? Vet du hur man får ut det mesta möjliga av en branschöverskridande sakkunnigorganisation så att alla vill arbeta för gemensamma mål?

HUS generalsekreterare leder studentkårens personal, ansvarar för den ekonomiska helheten, sköter beredningen av studentkårens beslutsfattande och beslutens verkställande samt kommunikationen och bevakar studentkårsverksamhetens lag- och stadgeenlighet. Generalsekreteraren ansvarar också för  att verkställa studentkårens strategi. Generalsekreteraren koordinerar HUS intressebevakning och upprätthåller påverkansrelationer till universitetet, staden och statspolitiken.

Av den sökande förutsätts högskolestudier, personalledningserfarenhet, problemlösningsförmåga, förmåga att anpassa sig till snabbföränderliga situationer, behärskning av   omfattande helheter, god växelverkansförmåga och ekonomikunskaper. Av de sökande ombeds konkreta prov på krävda egenskaper.

Meriterande är  erfarenhet av organisationsledning, chefserfarenhet, högskoleexamen, förmåga att identifiera kunnande och utbildningsbehov i arbetsgemenskapen samt prov eller synpunkter på att leda sakkunnigarbete. Kännedom om studentrörelsen eller ungdomsförbundsverksamheten samt synpunkter om påverkansarbetets roll för fältet är till särskild nytta för uppgiften .

Generalsekreteraren ska dessutom ha utmärkta kunskaper i finska och goda kunskaper i svenska och engelska.

Ansökningar med löneanspråk och meritförteckning adresserade till HUS delegation skickas till adressen hallinto@hyy.fi senast fredag 18.9.2020 kl. 12.00.  Ansökningarna anonymiseras beträffande personuppgifter i ansökningens första skede.

Studentkårens styrelse fungerar som rekryteringsarbetsgrupp och beslutar om dem som kallas till intervju på sitt möte 21.9. Intervjuerna hålls 23.9 varefter toppsökande kallas på lämplighetsbedömning 24-25.9. Generalsekreteraren väljs av studentkårens delegation på mötet 13.10.2020 kl. 17.00. Anställningsförhållandet börjar 1.11.2020 eller enligt avtal och upphör 31.12.2023.

 

Du kan bekanta dig närmare med HUS verksamhet på adressen www.hyy.fi. Där finns även studentkårens styrande dokument såsom stadgarna och strategin.

HUS betonar mångfald och jämlikhet i sin verksamhet. Vi efterlyser så många sökande med olika bakgrunder som möjligt.

 

Tilläggsinformation:

Generalsekreterare Aaro Riitakorpi
paasihteeri@hyy.fi
0400 816 426

Styrelseordförande Claes Bergh
claes.bergh@hyy.fi
050 595 0327