5.4.2022

HUS söker en lokal koordinator för FSF:s hållbarhetsprojekt

NYHET

HUS söker en lokal koordinator för FSF:s och studentkårernas gemensamma projekt Hållbarhet. Koordinatorn ansvarar för arrangemangen av höstens evenemang.

Projektet genomförs som ett samarbete mellan SFS och åtta studentkårer (Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS, studentkåren vid Östra Finlands universitet ISYY, Studentkåren vid Jyväskylä universitet JYY, Studentkåren vid Lapplands universitet LYY, Studentkåren vid Lappeenranta tekniska universitet LTKY, Konstuniversitetets studentkår KonSt, Studentkåren vid Åbo universitet TTU och Åbo akademis studentkår ÅAS). Projektets syfte är att få studenterna att fundera över hur deras konsumtionsvanor inverkar globalt. Projektet bidrar med information om mål nr 12 i Agenda 2030, dvs. ansvarsfull konsumtion, och ökar samtidigt studenternas kunskaper om globala frågor. Detta genomförs med hjälp av kommunikation samt olika tillställningar som turnerar runt i de universitet vars studentkårer deltar i projektet. I tre studentkårer (HUS, TYY och JYY) ordnas dessutom gemensamt program som kompletterar tillställningarna. Projektet har fått bidrag från Utrikesministeriet.

Fem studentkårer (ISYY, LYY, TaiYO och ÅAS ordnar under september-november två evenemang tillsammans med Rättvis handel och Etisk handel r.f. Dessutom ordnar HUS, JYY och TYY, förutom de tidigare nämnda evenemangen, också andra tillställningar på temat hållbar konsumtion under veckorna för hållbar utveckling. Studentkårerna rekryterar också en särskild lokal koordinator vars arvode finns budgeterat i projektets totala budget.

Vi önskar att sökandena är intresserade av teman kring hållbarhet och har förmåga att administrera projekt och sköta kommunikation. Sökanden ska behärska finska och engelska flytande och kunna förverkliga evenemang i samarbete med de andra arrangörerna. Koordinatorn förbinder sig att delta i gemensamma möten och att arbeta med projektet ända tills projektet är avslutat.

En fritt formulerad ansökan med meritförteckning skickas per e-post senast 18.4.2022 till adressen hallinto@hyy.fi. HUS betalar ett arvode på 976 euro till den lokala koordinatorn. Eventuella intervjuer hålls i början av vecka 17. Den första introduktionen till uppdraget hålls i början av maj. Temaveckan arrangeras preliminärt under vecka 41 och efter det ska projektets slutrapportering vara färdig till slutet av november.

 

HUS betonar mångfald och likabehandling i sin verksamhet. Vi hoppas att vi får så många sökande som möjligt med olika slags bakgrund till uppdraget som koordinator. I första skedet av anställningsprocessen behandlas ansökningarna anonymt.

Tilläggsinformation

Sonja Naalisvaara
Styrelsemedlem med ansvar för utvecklingssamarbete
sonja.naalisvaara@hyy.fi
050 543 9615