1.4.2022

HYY hakee paikalliskoordinaattoria SYL:n kestävyys-hankkeeseen

UUTINEN

SYL:n ja ylioppilaskuntien Kestävyys kannattaa, kannata kestävyyttä! -hankkeelle haetaan HYYlle paikalliskoordinaattoria syksyn tapahtumien järjestämiseen.

Hanke on SYL:n ja kahdeksan ylioppilaskunnan (HYY, ISYY, JYY, LYY, LTKY, TaiYO, TYY & ÅAS) yhteinen. Sen avulla opiskelijoita herätellään ajattelemaan heidän kulutustottumustensa globaaleja vaikutuksia. Hanke tekee tutuksi Agenda 2030 -tavoitetta 12 vastuullinen kuluttaminen ja lisää opiskelijoiden tietoa globaaleista kysymyksistä viestinnällä sekä osallistuvien ylioppilaskuntien toteuttamien kiertävien tapahtumien avulla. Ylioppilaskunnista kolmessa (HYY, TYY, JYY) järjestetään lisäksi yhteistä ohjelmaa täydentäviä tapahtumia. Hanke on saanut Ulkoministeriöltä tukea.

Viisi ylioppilaskuntaa (ISYY, LYY, LTKY, TaiYO, ÅAS) järjestävät syys-marraskuussa kaksi tapahtumaa yhdessä Reilun kaupan ja Eettisen kaupan puolesta ry:n kanssa. Lisäksi HYY, JYY ja TYY järjestävät mainittujen tapahtumien lisäksi syksyllä muita kestävän kulutuksen tapahtumia osana kestävän kehityksen viikkoja. Näihin ylioppilaskuntiin valitaan myös erillinen paikalliskoordinaattori, jolle on hankkeen budjetissa varattu palkkio.

Toivomme hakijoilta kiinnostusta kestävyyden teemoihin, projektinhallintataitoja, viestintäosaamista, sujuvaa suomen tai englannin kielen taitoa ja valmiutta toteuttaa tapahtumia yhteistyössä muiden järjestäjien kanssa. Koordinaattoriksi valittu sitoutuu osallistumaan yhteisiin tapaamisiin ja työskentelemään hankkeen loppuun saakka.

Vapaamuotoiset hakemukset ja ansioluettelot pyydetään toimittamaan sähköpostitse 18.4.2022 mennessä osoitteeseen hallinto@hyy.fi. HYYn paikalliskoordinaattorille maksetaan 1342 euron palkkio. Mahdolliset haastattelut järjestetään viikon 17 alussa. Ensimmäinen perehdytys tehtävään pidetään toukokuun alussa. Teemaviikko järjestetään alustavasti viikolla 41, jonka jälkeen hankkeen loppuraportointi tapahtuu marraskuun loppuun mennessä.

 

HYY korostaa toiminnassaan monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä. Haun ensimmäisessä vaiheessa hakemuksia käsitellään anonymisoituna.

Lisätiedot

Sonja Naalisvaara
Kehitysyhteistyöstö vastaava hallituksen jäsen
sonja.naalisvaara@hyy.fi
050 543 9615