27.10.2021

HUS principer om tryggare rum

NYHET

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) är en pluralistisk och feministisk gemenskap med likabehandling som ett av sina värden. Syftet med principerna för en tryggare miljö är att skapa praxis med hjälp av vilka var och en kan främja en mer likvärdig och tryggare atmosfär. Dessa principer gäller HUS verksamhet och evenemang.

  • Behandla andra sakligt med respekt och värdesätt deras insats. Kom till exempel inte med inlägg om andra som är osakliga, nedvärderande eller går till personangrepp.
  • När du ger återkoppling fokusera på konstruktiv kritik och var redo för en dialog.
  • Vi alla har våra förmodanden och förutfattade meningar om andra. Försök vara medveten om dina förmodanden och ta hänsyn till mångfalden. Respektera de identiteter som personer själva har definierat och möt dem öppet; du kan inte veta vilken bakgrund, livssituation eller vilka erfarenheter som ligger bakom eller definiera någon annans identitet.
  • HUS accepterar inte våld, ofredande, rasism, diskriminerande beteende eller språk.
  • Respektera andra människors fysiska och mentala integritet samt de gränser som de satt. Nej betyder nej; trakassera aldrig någon verbalt eller genom att tafsa eller stirra.
  • Se till att alla blir hörda och får delta i diskussioner. I en bra diskussion får alla säga sitt, blir hörda och, om de vill, bara lyssna. Prata inte samtidigt med andra och försök att använda ett språk som alla kan förstå.
  • Behandla känsliga frågor med respekt och använd vid behov innehållsvarningar. Genom innehållsvarningar meddelas att frågan som tas upp kan innehålla material som kan väcka obehag eller upplevas kränkande.
  • Var medveten om dina privilegier. Med privilegier avses de förmåner som individer får genom att tillhöra vissa sociala grupper. Privilegierna är förknippade till bland annat kön, sexuell läggning, hudfärg, klass, språk, hälsotillstånd eller religion.
  • Om du bryter mot eller får tillsägelser om att ha brutit mot principerna för en trygg miljö, be om ursäkt. Alla gör misstag. Ställ dig förstående även till andras fel och försök i mån av möjlighet enas om frågan med de övriga parterna.
  • Ingripa i den diskriminering som du ser eller erbjud ditt stöd för den som blivit diskriminerad. I problemsituationer kan du även kontakta evenemangssäkerhetsansvariga och/eller HUS kontaktpersoner för trakasserier.

PDF finska

PDF svenska

PDF engelska