27.10.2021

HYYn turvallisemman tilan periaatteet

UUTINEN

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) on moninainen ja feministinen yhteisö, jonka yksi arvoista on yhdenvertaisuus. Turvallisemman tilan periaatteilla pyritään luomaan käytänteitä, joiden avulla jokainen pystyy edistämään yhdenvertaisempaa ja turvallisempaa ilmapiiriä. Nämä periaatteet koskevat HYYn toimintaa ja tapahtumia.

  • Kohtele toisia ihmisiä asiallisesti sekä kunnioittavasti ja arvosta heidän työpanostaan. Älä esimerkiksi tee epäasiallisia, vähätteleviä tai henkilökohtaisuuksiin meneviä puheenvuoroja toisista ihmisistä.
  • Palautetta annettaessa keskity antamaan rakentavaa palautetta ja ole valmis dialogiin.
  • Meillä kaikilla on olettamuksia ja ennakkoluuloja toisista ihmisistä. Yritä tunnistaa tekemäsi olettamukset ja huomioida ihmisten moninaisuus. Kunnioita henkilön itselleen määrittämiä identiteettejä ja kohtaa hänet avoimesti; et voi tietää toisen taustaa, kokemuksia ja elämäntilannetta tai määritellä identiteettiä hänen puolestaan.
  • HYYssä ei sallita väkivaltaa, häirintää, rasismia tai syrjivää käytöstä tai kielenkäyttöä.
  • Kunnioita muiden fyysistä ja henkistä koskemattomuutta sekä heidän itselleen asettamia rajoja. Ei tarkoittaa ei; älä häiritse ketään sanallisesti, koskettamalla tai tuijottamalla.
  • Huolehdi, että kaikki tulevat keskustelussa kuulluksi ja pääsevät osallisiksi. Hyvässä keskustelussa kaikki saavat puheenvuoron, tulevat kuulluiksi sekä voivat halutessaan vain kuunnella. Älä puhu muiden päälle, ja yritä käyttää kieltä, joka on ymmärrettävää kaikille.
  • Käsittele herkkiä aiheita kunnioittavasti, ja käytä sisältövaroituksia tarpeen tullen. Sisältövaroituksilla ilmoitetaan, että käsiteltävä asia voi sisältää jotain henkilöitä järkyttävää tai loukkaavaa materiaalia.
  • Tunnista omat etuoikeutesi. Etuoikeuksilla tarkoitetaan etuja, joita yksilöt saavat kuulumalla tiettyihin sosiaalisiin ryhmiin. Etuoikeudet liittyvät muun muassa sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, ihonväriin, luokkaan, kieleen, terveydentilaan tai uskontoon.
  • Jos rikot tai sinulle huomautetaan turvallisemman tilan periaatteiden rikkomisesta, pyydä anteeksi. Kaikki tekevät erehdyksiä. Suhtaudu myös ymmärtäväisesti toisten virheisiin ja pyri sopimaan asia mahdollisuuksien mukaan osapuolten kanssa.
  • Puutu näkemääsi syrjintään tai tarjoa tukeasi syrjintää kohdanneelle. Ongelmatilanteissa voit myös ottaa yhteyttä tapahtumaturvallisuushenkilöihin ja/tai HYYn häirintäyhdyshenkilöihin.

PDF suomi

PDF ruotsi

PDF englanti