10.12.2020

Hur inverkar corona på din utkomst?

NYHETER

Vare sig du är på väg att inleda dina studier, att utexamineras eller befinner dig någonstans där i mellan, kan det för vem som helst vara svårt att hänga med i hurdana effekter corona har haft på din utkomst. Här kan du läsa vår socialpolitiska sakkunniga Tiia Niemis sammanfattning av det mest väsentliga!

 

Studiestöd betalas normalt för distansstudier. Utbetalningen av studiestöd kan fortsättas även om du inte utför tillräckligt med studiepoäng på grund av coronavirusepidemin. Under läsåret 2019–2020 dras två av dina använda stödmånader av från uppföljningen av din studieframgång. Endast en inhibering av studierna förhindrar dig från att lyfta studiestöd.

 

Om dina stödmånader tar slut till följd av epidemin kan du ansöka om förlängning av stödtiden. Coronavirusepidemin godtas som orsak för att bevilja förlängt studiestöd. Du kan få extra studiestöd för högst nio månader.

 

Du kan få studielånskompensation eller studielånsavdrag fastän du inte utexaminerats inom utsatt tid för din examen. Till följd av coronavirusepidemin kan påbörjandet och utförandet av din examen ha fördröjts. Under normala omständigheter godtas endast sjukdom, värnplikt eller vård av barn som orsak att förlänga studietiden och få studielånskompensation. Riksdagen har dock accepterat en lagändring som gör det möjligt att när det kommer till studielån beakta undantagsförhållandena för både personer som inleder sina studier och personer som avslutar sina studier. Om du till följd av epidemin har anmält dig som frånvarande under det första läsåret räknas inte denna tid till studietiden som beaktas vid studielånskompensation. Även de som utexamineras under hösten 2020 får lättnader till den utsatta tiden och är berättigade till studielånskompensation eller studielånsavdrag fastän studietiden skulle vara en termin längre än den utsatta tiden. Denna ändring gäller endast för personer som utexamineras på hösten, eftersom undervisnings- och kulturministeriet inte ännu kan förutse hur situationen utvecklas. Ärendet och eventuella utvidgningsbehov granskas på nytt på våren 2021, så att ingen till följd av coronavirusepidemin ska mista sin studielånskompensation eller sitt studielånsavdrag. Lagen träder i kraft 1.1.2021.

 

Om du har permitterats från ditt arbete efter 16.3.2020 kan du undantagsvis omfattas av utkomstsskyddet för arbetslösa. En heltidsstuderande som permitterats kan ansöka om arbetslöshetsförmån genom att anmäla sig som arbetslös arbetssökande hos TE-centralen, eftersom heltidsstatusen i den ansökandes studier inte utreds. Efter anmälan kan du ansöka om förmån av FPA eller från din arbetslöshetskassa. Regeringen föreslår att ändringen ska vara i kraft till 31.12.2021. Beakta dock att om du arbetar deltid på eget initiativ har du inte rätt till jämkad arbetslöshetsförmån.

 

Restauranger som erbjuder studentluncher får fortfarande sälja sina måltider som take away. Med ett studiekort kan man köpa två måltider åt gången. Du kan även köpa två måltider till en vän om du har din väns studiekort med dig. Anvisningen är i kraft till och med 31.7.2021, såvida inte situationen återgår till det normala före det.

Unicafes öppethållningstider och anvisningar för besök finns här.

 

Om du har frågor kan du kontakta vår socialpolitiska sakkunniga:

Tiia Niemi, tiia.niemi@hyy.fi, 050 543 9608