8.4.2020

Coronaviruspandemins inverkan på studentens försörjning

Nyheter

Undantagssituationen som coronaviruset medfört inverkar även på studentens försörjning. Ministerierna och FPA kommer  att beakta detta och underlätta studenternas situation.

Utbetalningen av studiestödet fortsätter

Utbetalningen av studiestödet fortsätter som normalt även om studierna skulle avbrytas eller fördröjas på grund av undantagssituationen som coronaviruset medfört. Du behöver inte annullera eller återbetala studiestöd. När FPA följer upp framskridandet av studierna på hösten kan det hända att du får en utredningsbegäran. Undervisnings-och kulturministeriet (UKM) och FPA strävar efter att hitta lösningar för uppföljningen av studierna så att  onödiga begärningar om utredning skulle undvikas att skickas. Om du ändå får en utredningsbegäran ska du besvara den. Så försäkrar du fortsatt utbetalning av studiestödet.

Du kan ansöka om förlängning av studiestödstiden om dina studiestödsmånader tar slut på grund av coronaepidemin. Tilläggstid beviljas av vägande skäl och UKM har redan meddelat att coronavirusepidemin godkänns som orsak för beviljandet av tilläggstid. Du kan få tilläggsstudiestöd för högst nio månader. Om FPA frågar ett intyg om undantagsarrangemang gällande studierna, bifoga en länk till universitets webbplats. Sök förlängning först när din studiestödstid håller på att ta slut. Du kan få studiestöd tidigast från början av ansökningsmånaden.

Förändringarna beaktas för studielånskompensationen och sommarens utkomststöd

Studielånskompensation beviljas endast om du utexamineras inom den målsatta tiden. Utexamineringen kan fördröjas på grund av coronavirusepidemin. Undervisnings- och kulturministeriet har meddelat att de bereder en lagändring som möjliggör beaktandet av undantagssituationen. Om du under en normalsituation skulle vara berättigad till  studielånskompensation så kommer du inte att mista kompensationen på grund av epidemin.

Social- och hälsovårdsministeriet strävar att trygga studentens försörjning sommartid genom att underlätta sökandet av utkomststöd.  En utredning om varför studier inte kan avläggas på sommaren och bevis på att sommarjobb sökts har tidigare krävts av studenten. De här utredningarna kommer inte att efterfrågas kommande sommar. Studenten kommer inte heller att uppmanas lyfta lån om studier faktiskt avläggs på sommaren. Även FPA förbereder sig på att antalet utkomstansökningar ökar.

Läs mer om studiestödet (på finska).

En permitterad student kan få arbetslöshetsförmån

Om du har permitterats efter den 16 mars så kan du undantagsvis få arbetslöshetsförmån från och med den 1 april. Riksdagen har godkänt lagändringen som möjliggör att även en permitterad heltidsstuderande kan ansöka om arbetslöshetsförmån.  Du bör anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos TE-byrån innan du söker förmånen hos FPA eller din egen arbetslöshetskassa. Ändringen är i kraft till den 31 juli.

Läs mer om lagändringen.

Måltidsstödet gäller även take away-måltider

Restauranger som serverar studentlunch får sälja ut sina måltider som take away eller hemlevererade. Anvisningen gäller till den 31 juli 2020. För tillfället har endast UniCafe Brunnsgården öppet. Måltiderna kan även avhämtas från Unicafes Foodvan som säljer  måltider på utlämningsställen på olika campus.

 Läs mer om Unicafes tjänster.

 

Om du ännu har frågor, ta kontakt med vår sakkunniga:

Tiia Niemi, tiia.niemi@hyy.fi, 050 543 9608