27.9.2022

Hur ansöker du om att bli studentrepresentant inom förvaltningen?

BLOGG

Vill du ansöka om att bli studentrepresentant, men du vet inte vad du ska skriva i ansökan? Denna modellapplikation hjälper dig och du kommer att representera studenter på nolltid!


Exempelansökan
Så här ansöker du om att bli studentrepresentant inom förvaltningen

↓ Studentnummer, utbildningsprogram, fakultet

Stina Student
stina.student@helsinki.fi
Studentnummer 012345678
Utbildningsprogrammet för studentstudier, fakulteten för exempelvetenskaper

↓ Motivation att förbinda mig vid att jobba med uppdraget och mina idéer om hur man kunde utveckla utbildningsprogrammet

Hej! Jag heter Stina Student och jag är intresserad av att ansöka om att bli studentrepresentant i ledningsgruppen för kandidatprogrammet i exempelvetenskaper. Jag studerar studentvetenskaper för andra året och jag är intresserad av studiefrågor och av att utveckla universitetssamfundet. Jag har mycket idéer om vad vi kunde göra för att öka flexibiliteten i studierna och samhörigheten inom vårt utbildningsprogram.

↓ Förståelse för och kunskap om aktuella frågor och utmaningar inom utbildningsprogrammet

Mina studiekamrater har ofta påpekat att vår fakultet borde förbättra undervisningsarrangemangen, speciellt då det gäller undervisning som sker på distans. Tyvärr har utbildningsprogrammen inte beaktat studenternas perspektiv och åsikter i tillräckligt hög grad då man dragit upp riktlinjer för undervisningen vid fakulteten för exempelvetenskaper. Konsekvenserna av detta syns nu tydligt både i kvaliteten på undervisningen och i studenternas välmående. Detta är en av orsakerna till att jag nu vill vara med och påverka i dessa frågor och föra fram studenternas åsikter också i kandidatprogrammets ledningsgrupp.

↓ För uppdraget väsentlig tidigare erfarenhet samt kontakter till studenterna inom utbildningsprogrammet

Jag har möjlighet att sköta uppdraget som studentrepresentant under hela mandatperioden 2023-2024, och vid behov passar också det angivna intervjudatumet för mig. Jag har fått en första inblick i hur universitetsförvaltningen fungerar då jag i år fungerade som tutor inom mitt ämne. Jag ansöker om att bli sekreterare för min studentförening nästa år. Tack vare uppdraget som sekreterare kommer jag att ha möjlighet att aktivt hålla kontakt med studenterna inom min studieinriktning.

↓ Tankar om hur jag kan påverka arbetet i förvaltningsorganet och min beredskap att kommunicera med och informera andra studenter om dessa frågor

Jag är bra på att diskutera och debattera och jag kan ta hänsyn till olika perspektiv och tydligt motivera mina åsikter. Jag anser att det är viktigt att ledningsgruppen för kandidatprogrammet i exempelvetenskaper får en studentrepresentant som jag, eftersom jag är intresserad och ofta brukar fråga de andra studenterna om deras åsikter om undervisningen och undervisningsarrangemangen. Jag ser verkligen fram emot att jobba med att utveckla våra studier i gott samarbete med de andra studenterna.