9.3.2023

Hela samfundets rektor försvarar studenterna

BLOGG

Processen att välja ny rektor för Helsingfors universitet har nu kommit halvvägs och universitetets styrelse har valt fyra, av dem som söker rektorsposten, till följande skede i processen som är ett offentligt hörande. Innan makten lämnas över till den nya rektorn genomför hela universitetssamfundet ännu en noggrann granskning. Vad har vi studenter för önskemål till rektorn för Helsingfors universitet?

Vi studenter vill att vårt universitet leds av en rektor som beaktar mångfalden i vårt studerandesamfund. Vilka är med andra ord rektorns viktigaste egenskaper sett ur vår synvinkel?

Rektorn är på studenternas sida

En rektor som är positivt inställd till studenterna kan sätta sig in i studenternas ställning då man fattar beslut och är också villig att lyssna på studerandesamfundet i ärenden som gäller vårt universitet. Rektorn ska vara beredd att försvara studenterna, inte bara på universitetet, utan också i samhället.

En rektor som är positivt inställd till studenterna lyfter modigt fram studenternas åsikter i den offentliga diskussionen. Rektorn främjar tillgänglig, avgiftsfri och fri utbildning av hög kvalitet. Tack vare dessa grundstenar är universitetet det bästa stället att studera på.

Rektorn försvarar universitetets värderingar

Helsingfors universitet bidrar till bildning och hållbart välbefinnande i samhället endast om universitetets centrala värderingar uppfylls. Universitetets värderingar är:

  • frihet,
  • bildning,
  • sanning
  • och gemenskap

Rektorn ska se till att universitetets värderingar efterföljs och uppfylls. Rektorn är i en nyckelposition på universitetet och i samhället då det gäller att tala för och försäkra oss om en ljusare framtid. Rektorns uppgift är att främja fria studier och att försvara bildningen både på nationell och global nivå.

Vi studenter och vårt studerandesamfund önskar oss främst av allt en rektor som det är lätt att närma sig. Vi vill ha en rektor som verkligen vill jobba för att göra vårt universitet till den bästa platsen att studera på!

Vi vill se till att studenternas åsikter hörs i processen då rektorn väljs och vi lovar att hålla dig uppdaterad om hur processen går vidare. Börja med andra ord följa HUS kommunikationskanaler. Du kan också alltid kontakta oss direkt!

HUS styrelsemedlem Teemu Kovanen och HUS utbildningspolitiska sektor