19.6.2023

God praxis för att skapa samhörighet ger en god grund för att utveckla hela samfundet

I utvecklingsprojektet för verksamhetskulturen vid Helsingfors universitet undersöker vi bland annat olika sätt som hjälper oss att främja känslan av samhörighet bland universitetets studenter och personal.

 

Utvecklingsprojektet för verksamhetskulturen genomförs som ett samarbete mellan HUS och Helsingfors universitet och under våren ordnade vi gemensamma diskussionstillfällen för studenterna och universitetets personal. Under tillfällena funderade vi på universitetssamfundets betydelse och vi diskuterade god praxis och principer för inkludering, som inverkar positivt på känslan av samhörighet. Vi diskuterade också vad vi kan göra så att ingen upplever att det finns hinder att höra till samfundet.

 

I diskussionerna betonades särskilt att känslan av samhörighet sist och slutligen beror på små saker som till exempel hur vi dagligen bemöter varandra och hur vi bryr oss om de andra i vårt samfund.

 

HUS har år 2018 tillsammans med fakulteterna vid Helsingfors universitet och Svenska social- och kommunalhögskolan gjort en sammanställning över god praxis för att skapa gemenskap och samhörighet. Vi har nu uppdaterat sammanställningen över god praxis. Syftet med sammanställningen är att stödja nya åtgärder som fakulteterna kan vidta för att skapa samhörighet.

 

Närmare information

 

Mathilda Timmer
Sakkunnig (högskolepolitik)
mathilda.timmer@hyy.fi
050 4774543

 

 

Läs mera

 

HYY Yhteisöllisyyden hyvät käytänteet (FI)

 

Utveckling av verksamhetskultur i Flamma

 

“Samhörigheten behöver främjas” i Flamma