19.6.2023

Yhteisöllisyyden hyvät käytänteet antavat pohjan yhteisön kehittämiselle

Helsingin yliopiston toimintakulttuurin kehittämisprojektissa etsitään muun muassa erilaisia tapoja edistää yliopistolaisten kokemaa yhteisöllisyyttä.

HYY ja Helsingin yliopiston toimintakulttuurin kehittämisprojekti järjestivät keväällä yhteistyössä keskustelutapahtumia opiskelijoille ja yliopiston henkilökunnalle. Tapahtumissa pohdittiin yliopistoyhteisön merkitystä ja keskusteltiin hyvistä yhteisöllisyyttä lisäävistä käytänteistä ja inkluusiosta. Keskusteluissa etsittiin myös ajatuksia siitä, miten yhteisöön kuulumisen esteitä voidaan poistaa.

Keskusteluissa korostui ajatus siitä, että yhteisöllisyys on lopulta pieniä tekoja: miten kohtaamme toiset päivittäin ja miten välitämme toisista yhteisössämme.

HYY on koostanut yhteisöllisyyden hyvät käytänteet yhdessä Helsingin yliopiston tiedekuntien ja Svenska social- och kommunalhögskolanin kanssa vuonna 2018. Käytänteet on nyt päivitetty. Koonnin tarkoituksena on tukea uusien yhteisöllisyyden edistämisen keinoja tiedekunnissa.

 

Lisätietoja

Mathilda Timmer
korkeakoulupolitiikan asiantuntija
mathilda.timmer@hyy.fi
050 4774543

 

Lue lisää

HYY Yhteisöllisyyden hyvät käytänteet (PDF)

Toimintakulttuurin kehittämisprojektin kuvaus ja yhteyshenkilöt Flammassa

”Yhteisöllisyyden edistämiselle on tarvetta” Flammassa