12.2.2021

Föreningsutskottets konstituerande möte

Låt oss skapa ett utskott som speglar föreningarna

 

Vad är föreningsutskottet?

 

Utskotten är organ för HUS medlemmar där man med låg tröskel kan delta i studentkårens verksamhet. I år är föreningsutskottet just rätt plats för dig som vill verka i knytpunkten mellan föreningarna och HUS. Utskottet är ett öppet ställe för alla föreningsaktiva att påverka, oberoende av akademisk ålder, föreningshistoria eller personligt kunnande.

 

Vad gör vi i utskottet?

 

I år är det dags att skapa något nytt, fungerande och meningsfullt. Syftet är att bygga ett utskott som svarar på föreningarnas behov. Tillsammans kan vi finna sätt för att ännu bättre betjäna föreningarna och på riktigt förnya oss. I föreningsutskottet skriver vi inte bara in mål i protokollen, utan vi arbetar aktivt för att uppnå dem.

 

Hur kan jag komma med?

 

Utskottet konstituerar sig 17.2 kl. 18:00 på Zoom: https://helsinki.zoom.us/j/67131040819.

 

På mötet väljs en ordförande för att leda utskottets verksamhet och tillsammans med HUS föreningsansvariga arbeta för studentkårens föreningsfält. Vem som helst, från vilken organisation som helst, är välkommen med. Man binder sig inte till att lägga mera tid på utskottsarbetet än vad man själv vill. Det här är din chans att påverka, så kom modigt med.