8.9.2023

Föreningsbulletin 4/2023

Nyhet

Innehåll

 1. Hjälp med likabehandlingsarbetet i föreningen
 2. Stöd för internationalisering av föreningar
 3. Regler för föreningar som verkar inom HUS har uppdaterats
 4. Möbleringsstöd
 5. Kom med i verksamheten inom studienätverket!
 6. Kom med i utskottsverksamhet!
 7. Ordna en årsfest i evenemangshuset Töölö
 8. Gå med i HYY Organisation Info Telegram-kanalen

 


 

1. Hjälp med likabehandlingsarbetet i föreningen

HUS likabehandlingsguide ger anvisningar för hur man kan främja likabehandling inom föreningen. Guiden ger råd och stöd om bland annat hur man ska hantera utmanande situationer som till exempel hur man reder ut trakasserisituationer.

Mer information: Tiia Niemi, tiia.niemi@hyy.fi, 050 543 9608

Läs mer

2. Stöd för internationalisering av föreningar

HUS ekonomidirektionen har uppdaterat reglerna för föreningar som verkar inom HUS. Den största förändringen är att vi inte längre kräver att föreningerna samlar in studentnummer för nya medlemmar. Vi har också tagit bort kravet på att hälften av medlemmarna i en förenings styrelse ska vara HUS-medlemmar.

Läs mer

3. Regler för föreningar som verkar inom HUS har uppdaterats

HUS ekonomidirektionen har uppdaterat reglerna för föreningar som verkar inom HUS. Den största förändringen är att vi inte längre kräver att föreningerna samlar in studentnummer för nya medlemmar. Vi har också tagit bort kravet på att hälften av medlemmarna i en förenings styrelse ska vara HUS-medlemmar.

Läs mer

4. Möbleringsstöd

Vi uppmuntrar föreningarna som verkar i våra lokaler att ta väl hand om dem och göra dem trivsamma. Föreningarna kan ansöka om möbleringsstöd för möbelanskaffning till lokalerna, och med stödet stöds speciellt anskaffning av inredningsartiklar. Möbleringsstödet kan sökas året om!

Läs mer

5. Kom med i verksamheten inom studienätverket!

Studienätverket är ett nätverk som är avsett för de studieansvariga och andra som är intresserade av studieärenden i HUS studentföreningar. Nätverket har ett bredare fokus på verksamheten än vad det tidigare studieutskottet hade och fungerar huvudsakligen på telegram.

Kom med

6. Kom med i utskottsverksamhet!

Utskotten är frivilliga grupper som koncentrerar sig på att ge idéer och utveckla olika delområden i HUS verksamhet. Utskotten är öppna för alla HUS medlemmar.

 • 25.9. kl. 17:30 Miljöutskottet
 • 26.9. kl. 17:30 Utvecklingssamarbetsutskottet
 • 27.9. kl. 17:00 Internationella utskottet
 • 3.10. Kl. 17:00 Evenemangsutskottet (kväll för nya medlemmar)

Läs mer

7. Ordna en årsfest i evenemangshuset Töölö

Ordna en prestigefylld studentfest i hjärtat av Tölö, mitt i Helsingfors, i en magnifik miljö. I studentfestpaketet ingår en middagsmeny, två glas husets vin, ett dryckespaket och lokalhyra. Det är möjligt att dekorera lokalen tidigare om ni önskar.

Läs mer

8. Gå med i HYY Organisation Info Telegram-kanalen

Vi har skapat en snabb Telegramkanal för organisationer. Kanalen ger snabb och effektiv information om aktuella frågor. Genom att prenumerera på kanalen får du omedelbart information när det finns ny information om renoveringen av Nya studenthuset, när bokningsrundorna för Alina Hall börjar eller när det bara är en timme kvar att fylla i ansökan om organisationslokaler. Det är bara vi som kan lägga upp meddelanden i kanalen och vi lovar att endast lägga upp relevant information.

Gå med