20.3.2024

Föreningsbulletin 3/2024

NYHET

1. Vår servicebyrå flyttar tillbaka hem till Nya studenthuset!
2. International Eggs-plorer
3. Vill er förening sälja halarmärken på HUS servicebyrå?
4. Föreslå kandidater till Maikki Fribergs pris för jämställdhet och likabehandling 2024!


1. Vår servicebyrå flyttar tillbaka hem till Nya studenthuset!

Vår servicebyrå är stängd medan flytten pågår den 20–22 mars 2024. Servicebyrån betjänar på den nya adressen (Mannerheimvägen 5 B, 2:a vån) från och med måndagen den 25 mars 2024.

Läs mer

2. International Eggs-plorer

All international organisations are invited to attend HYY’s International Committee’s Easter-themed social on Thursday 21 March, 6:00 pm. The event is held at Mechelininkatu 3 D. For further information see IC’s Instagram.

Läs mer

3. Vill er förening sälja halarmärken på HUS servicebyrå?

Har er förening fantastiska halarmärken men ni har inga tillfällen att sälja dem? Nu har vi löst problemet! HUS börjar förmedla halarmärken till försäljning. De föreningar som verkar inom HUS kan hämta märken till HUS servicebyrå och vi säljer dem där. HUS tar en provision på 10% på sålda märken för att täcka de kostnader som märkesförmedlingen medför. Vi redovisar försäljningsintäkterna två gånger per år till föreningarna.

Mer information och anvisningar av Medlemstjänsternas byråsekreterare Linnea Keltanen, info@hyy.fi.

4. Föreslå kandidater till Maikki Fribergs pris för jämställdhet och likabehandling 2024!

Maikki Friberg-priset utdelas årligen för förtjänstfullt arbete inom främjandet av jämställdhet och likabehandling vid Helsingfors universitet. Alla vid universitet kan lämna in förslag till pristagare. Grupper och enheter kan också föreslå sig själva till pristagare. Lämna in förslagen senast 21.3.

Läs mer