30.1.2020

Föreningsbulletin 2 / 2020

NYHETER

 1. Trimningsdagen 26.2.2020!
 2. Ansök om verksamhetsbidrag och stöd till föreningstidningar från HUS
 3. Föreningsutskottets möte 5.2 kl. 18!
 4. Alinasalsutbildningarna
 5. Att upptas som förening inom HUS 2020
 6. Miljöskolning för föreningar 10.2
 7. Info om året – viktiga datum
 8. Ansöka om möbleringsstöd!
 9. Halarmärken från Promler -15% för HUS föreningar under resten av året 2020

 

F Ö R E N I N G S B U L L E T I N E N

========================
HUS Föreningswikin: http://hyy.helsinki.fi/wiki
HUS föreningsärenden på Facebook: https://www.facebook.com/HYYnJarjestoasiat
Problemanmälningar om föreningslokaler: toimisto at hyy.fi, 050 551 6145. Jarjestosihteeri at hyy.fi, 050 537 3798.

 

1 Trimningsdagen 26.2.2020!

Vill du utvecklas som föreningsfunktionär? Behöver du tips och inspiration för att kunna trimma din förening så den blir ännu bättre? Kom med på HUS Trimningsdag för att lära dig nya saker och få upp farten!

Få inspiration, utvecklas, bli bättre!

Trimningsdagen hålls på onsdag 26.2.2020 på Brobergsterrassen, i Aurora och Athena. På föreningsfunktionärernas gemensamma kursdag hålls många olika kurser som passar just dig, oavsett om du är aktiv i en hobbyförening, nation, ämnesförening eller fakultetsförening!

Dagen börjar med gemensam frukost i Alinasalen, efter det går du på de kurser och workshopar som du har valt. Men dagen tar inte slut i och med det, för genast efter verkstäderna börjar Trimningsdagens jatkon, där du får en chans lära känna andra föreningsfunktionärer!

Workshoparna hålls huvudsakligen på finska.

Anmälningen avslutas 23.2. kl. 23.59.
Anmälningsblankett och mera information
Facebook evenemang

Mer information
Lovisa Hirvonen
lovisa.hirvonen@hyy.fi
050 543 9615

========================
2 Ansök om verksamhetsbidrag och stöd till föreningstidningar från HUS

Varje år delar HUS ut verksamhetsbidrag till sina föreningar. Bidraget är till för att stöda verksamheten i föreningar som verkar inom HUS. Ansök om verksamhetsbidrag med e-blanketten som finns på adressen tahlo.hyy.fi. Sista ansökningsdag är 2.3 kl. 16.

HUS stöder föreningarnas publikationsverksamhet genom att bevilja tidningsstöd. Stödet ges till tryckta och digitala tidningar. Ansökan om tidningsstöd görs också med e-blanketten som finns på adressen tahlo.hyy.fi. Sista ansökningsdag är 2.3 kl. 16.

Mera information om ansökan och kriterierna hittas här

========================
3 Föreningsutskottets möte 5.2 kl. 18!

Välkommen till Föreningsutskottets nya årets första möte! Mötet hålls onsdag 5.2. kl. 18 i Topelius på Nya Studenthuset (Mannerheimsvägen 5A, annan våning). Vi ska prata om nytt år och de första evenemang.

Välkommen med för att göra den bästa studentkåren för dess föreningsaktiver och föreningar! Möten är öppen till alla HUS medlemmar och medlemmar av alla föreningarna som verkar inom HUS. Gulis eller gamyl, kom med!

Om du har frågor eller vill har mera information, kan du kontakta utskottets ordförande – riku.kallio(a)helsinki.fi.

Vi ses!

========================
4 Alinasalsutbildningarna

Kunde du inte gå på någon av Alinasalsutbildningarna och behöver en så fort som möjligt för din förening? Nöden ser ändå inte ut så här! Under våren i mars-april ordnas extrautbildningar. Om du ändå behöver en utbildning under februari, ta kontakt med föreningsutskottets ordförande Riku Kallio per e-post riku.kallio@helsinki.fi eller per telefon 0505500620.

========================
5 Att upptas som förening inom HUS 2020

I enlighet med ekonomidirektionens beslut upptas föreningar som föreningar inom HUS två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten.

Föreningar som ansöker om att upptas som nya föreningar inom HUS ska fylla i en elektronisk ansökningsblankett i TAHLO-systemet (tahlo.hyy.fi) och lämna in nödvändiga bilagor antingen via TAHLO eller i pappersformat till HUS servicebyrå.

Deadline för vårens ansökan är måndag 2 mars kl. 16 och höstens deadline är måndagen den 28 september kl. 16.
Observera även att föreningarna som ansöker om att upptas av HUS ska meddela om sin ansökning till HUS sakkunniga som ansvarar för föreningar, inom ramen för ansökningstiden.

Följande bilagor behövs för godkännandet:

 • Budget 2020
 • Verksamhetsplan 2020
 • Föreningens stadgar
 • Protokollutdrag från föreningens konstitutionsmöte eller stiftelseurkund
 • Medlemsförteckning. För HUS medlemmar ska Helsingfors universitets studentnummer anges i listningen.

Läs ekonomidirektionens beslut om ansökningstider och nödvändiga bilagor här (länk).
Bekanta dig även med Regler för föreningar som verkar inom HUS (länk)

Tilläggsinformation:
Sakkunnig (föreningar) Jaakko Kalske (jaakko.kalske@hyy.fi, 050 537 3798)

========================
6 Miljöskolning för föreningar 10.2

Den grundläggande avsikten med miljöskolningen är att erbjuda föreningar tips och stöd för miljövänlig verksamhet. Under skolningen får du en inblick i vilka handlingssätt det finns på olika föreningar och campus, och möjligheten att dela med dig dina bästa tips med andra. Vi erbjuder även möjligheten att bekanta dig med miljöutskottets verksamhet och med andra miljöaktörer vid studentkåren.

Skolningen ordnas 10.2. kl. 18 i mötesrummet Sparre på Nya studenthuset (Mannerheimvägen 5A, andra våningen). Vi bjuder på veganska snacks.

Länken till anmälan

Länken till Facebook-evenemanget

========================
7 Info om året – viktiga datum

Nedan har vi listat de viktigaste preliminära datumen för föreningarna. Datumen är ännu preliminära, och som vanligt informerar vi om eventuella förändringar via föreningslistan.

Bästa hälsningar,
HUS föreningssektor

 • 3.2 Ansökningstiden för verksamhetsbidrag börjar
 • 26.2 Trimningsdagen
 • 26.2 Utbildning för kassörer (ingår i trimningsdagen)
 • 2.3 kl. 16 Deadline för verksamhetsbidragsansökan
 • 12.3 Utbildning om evenemangssäkerhet
 • 19.3 Utbildning för trakasseriombud
 • Mars: Ansökningstid för Alinasalsturer
 • Mars-april: Ansökningstid för projektbidrag
 • April: Lokalutdelning: ansökning om föreningslokal
 • 15.5 Floradagen i Gumtäckts campus
 • Maj: Föreningarna i sommarskick
 • 31.8 Öppningskarnevalen
 • September: (veckan 39) Gulisäventyret
 • Oktober: Ansökningstid för Alinasalsturer
 • November: Ordförandeseminarium II
 • November–december: Utbildning för verksamhetsgranskare
 • November–december: Utbildning om bokslut
 • 6.12 Studerandenas självständighetsdagens fackeltåg

========================
8 Ansöka om möbleringsstöd!

HUS stöder föreningar som vill skaffa möbler till sina föreningslokaler. Stödet är främst avsett för föreningar som verkar i HUS utrymmen och det ska i främsta hand användas till att köpa bord, stolar, låsbara skåp och andra inredningsartiklar. Önskemålet är att möblerna ska öka trivseln i föreningslokalerna och därmed också föreningarnas vilja att ta väl hand om sina lokaler.

Då stödet fördelas fästs uppmärksamhet vid bl.a. följande: hur ekologisk anskaffningen är, hållbarheten och behovet. Stödet är inte avsett att täcka hela kostnaden, utan den förening som ansöker om stöd förväntas också delta i finansieringen.

Stödet kan ansökas året runt. Ansök om stöd med en fritt formulerad ansökan, där det framgår:
– vilken/vilka förening/ar som ansöker
– vad det är man vill anskaffa
– budget
– motiveringar till anskaffningen

Ansökningarna kan skickas per e-post till jarjesto(at)hyy.fi eller per vanlig post till Studentkåren vid Helsingfors universitet, PB 1099, 00101 HELSINGFORS. De föreningar som får stöd måste skicka in kopior på kvittona till samma adress inom fyra månader från det att stödet beviljats.

Mera information:

Sakkunnig (föreningar) Jaakko Kalske
050 537 3798
jaakko.kalske@hyy.fi

========================
9 Halarmärken från Promler -15% för HUS föreningar under resten av året 2020

HUS har avtalat med Promler.fi om en specialrabatt för alla HUS föreningar som beställer halarmärken!

Under hela 2020 får vi halarmärken till nedsatt pris (-15%) när vi kommer ihåg att uppge rabattkoden (du kan hitta koden i föreningsbulletinen i epost) i samband med anbudsbegäran och beställningen.

Rabattkoden är endast avsedd för HUS föreningar.

Rabattkoden gäller nya beställningar med normal leveranstid.

Ta kontakt: info@promler.fi

Här är länken till samarbetspartnerns webbplats

Facebook: www.facebook.com/promler
Instagram: @promlerfi

========================