26.11.2020

Föreningsbulletin 15/2020

1. Aktualitetsöversikt om corona
2. Utmaningar med den svenska översättningen
3. Utbildning för verksamhetsgranskare 30.11 kl. 18
4. Ordförandeseminarium 2/2020 onsdagen 2 december

 


 

HUS Föreningswikin (på finska)
HUS föreningsärenden på Facebook
Problemanmälningar om föreningslokaler: toimisto@hyy.fi, 050 551 6145 & jarjestosihteeri@hyy.fi, 050 537 3798

Styrelsemedlem (föreningar): Lovisa Hirvonen, lovisa.hirvonen@hyy.fi, 050 543 9615

 


 

1. Aktualitetsöversikt om corona

Föreningssektorn granskar coronaläget med två veckors mellanrum och meddelar om restriktionsläget i föreningsbulletinen samt andra väsentliga ärenden som gäller coronaläget.

  • Möteslokalerna har en begränsning på 10 personer.
  • På evenemang som ordnas i HUS föreningslokaler ska begränsningen på max 10 personer följas.
  • Vi rekommenderar begräsningen på max 10 personer för alla inomhusevenemang och utomhusevenemang.

Kolla corona-anvisningar!

VÄNLIGEN NOTERA! På grund av den nuvarande information är HYY beredd att skärpa begränsningarna i början av nästa vecka (från och med måndagen den 30 november). Vi ber organisationer att vara beredda att ändra sina planer eller, om det behövs, avbryta sina evenemang. Myndighetsanvisningarna uppmanas att följas såväl på individ- som föreningsnivå sålunda rekommendationerna lämpar sig för verksamheten.

Tveka inte att kontakta föreningssektorn om du eller din förening har frågor.

 

2. Utmaningar med den svenska översättningen

Som en följd av den svenska översättarens plötsliga och långvariga sjukfrånvaro finner vi oss i en utmanande situation beträffande den trespråkig kommunikationen. Vi kommer dock att försöka skicka information på svenska koncist och använda de tillgängliga resurserna tills vi har en ersättande översättare. Vi arbetar för att återgå till det normala så snart som möjligt.

Vi ber om ursäkta för besväret!

 

3. Utbildning för verksamhetsgranskare på måndag den 30.11 kl. 18

HUS ordnar en utbildning för verksamhetsgranskare där vi går igenom vad som ingår i verksamhetsgranskningen. Mira Harmidulla och Santeri Velin som länge varit föreningaktiva och skaffat verksamhetsgranskningserfarenhet fungerar som utbildare.

Utbildningen ordnas med distansuppkopling 30.11 kl. 18-20. Utbildningen går på finska.

Anmäl dig senast den 29.11!

 

4. Ordförandeseminarium 2/2020 på onsdag den 2 december

HUS föreningsutskott önskar alla nuvarande och blivande ordföranden för fakultets- och ämnesföreningar, nationer och hobbyföreningar samt alla intresserade av att bli ordförande välkomna på HUS ordförandeseminarium den 2 december! Evenemanget ordnas via Zoom. Tillställningsspråket är huvudsakligen finska.

Anmälan stängs på 30.11. kl. 23.59.

Kolla in också Facebook evenemanget!

Vi ses i seminarium!