15.1.2021

Föreningsbulletin 1/2021

1 Anmäla dig till HUS ordförandeseminariet!
2 HUS likabehandlingsguide och info om året!
3 Ansöka om möbleringsstöd!
4 HUS servicekontor byter plats

 

 

1 Anmäla dig till HUS ordförandeseminariet!

Välkommen till HUS ordförandeseminarium på onsdag 27. Januari! Seminariet samlar ihop ordförande som
verkar i HUS krets och erbjuder kamratstöd, idéer och medel för ett så bra ordförande år som möjligt. Till
seminariet är alla ordföranden och vice ordföranden för föreningar i HUS krets välkomna.

Anmälningen är öppen via denna blankett och stängs på söndag 24.1. klockan 23:59:
https://www.lyyti.in/Puheenjohtajaseminaari_12021_6385/se

Tillställningen börjar klockan 17 i Zoom med gemensamt program för alla. Efter gemensamt program varje
deltagare deltar i två valfria workshopparna. Båda workshop tar 50 minuter med en kort paus i mellan.

Evenemangets program går huvudsakligen på finska.

Mera information:
Sakkunnig (föreningar) Miran Hamidulla
050 537 3798
miran.hamidulla@hyy.fi

 

=============================================

 

2 HUS likabehandlingsguide och info om året!

Året 2021 har redan börjat och är på god väg! Här är några saker som är bra att beakta:

I höstas producerade vi en likabehandlingsguide för föreningar! Guiden finns på den splitternya Moodle-
plattformen där även annat föreningsutbildningsmaterial kommer att produceras i fortsättningen. I
likabehandlingsguiden finns svar på de vanligaste likabehandlingsfrågorna som gäller föreningarna samt
mångsidig information om temat.
Moodle finns här: https://moodle.hyy.fi

Ekonomidirektionen har även beslutat att vi kan publicera fördelningsmodellen för verksamhetsbidrag redan
nu! Du hittar modellen här: https://hyy.fi/sv/guide/foreningsbidrag
Bli inte alltför pressade på grund av modellen, syftet är att ni får veta hurdana frågor som används vid
utdelningen av pengar! Ni kan redan ladda upp bilagor till TAHLO och fylla din uppdaterade information.
Deadline för att ansöka föreningsbidrag är Mars 1 kl. 16.

Nedan har vi listat de viktigaste preliminära datumen för föreningarna. Datumen är ännu preliminära, och som
vanligt informerar vi om eventuella förändringar via föreningslistan.

Bästa hälsningar,
HUS föreningssektor

27.1 Ordförandeseminarium 1/2021 (på distans)
1.2 Ansökningsblanketten för verksamhetsbidrag öppnas
1.2 Ansökan för föreningstidningsstöd öppnar
16.2 Trimningsdagen 2021 (på distans)
18.2 HUS coronabegränsningar granskas
1.3 kl. 16:00 Ansökningsblanketten för verksamhetsbidrag stängs
1.3 kl. 16:00 Ansökan för föreningstidningsstöd stänger
Mars Ansökningstid för Alina-turer hösten 2021
Mars-april Ansökningstid för projektstöd
Maj Anmälan till Öppningskarnevalen och Gulisäventyret öppnar
Augusti-september Storsits
Augusti-september Frivilligas Restart
6.9 Öppningskarneval
September (veckan 38) Gulisäventyret
Oktober Föreningstävlingen 2021
November–december Verksamhetsgranskarutbildning
November–december Bokslutsutbildning
November–december Ordförandeseminarium 2/2021
6.12 Studenternas fackeltåg på självständighetsdagen

 

=============================================

 

3 Ansöka om möbleringsstöd!

HUS stöder föreningar som vill skaffa möbler till sina föreningslokaler. Stödet är främst avsett för föreningar
som verkar i HUS utrymmen och det ska i främsta hand användas till att köpa bord, stolar, låsbara skåp och
andra inredningsartiklar. Önskemålet är att möblerna ska öka trivseln i föreningslokalerna och därmed också
föreningarnas vilja att ta väl hand om sina lokaler.

Då stödet fördelas fästs uppmärksamhet vid bl.a. följande: hur ekologisk anskaffningen är, hållbarheten och
behovet. Stödet är inte avsett att täcka hela kostnaden, utan den förening som ansöker om stöd förväntas
också delta i finansieringen.

Stödet kan ansökas året runt. Ansök om stöd med en fritt formulerad ansökan, där det framgår:
– vilken/vilka förening/ar som ansöker
– vad det är man vill anskaffa
– budget
– motiveringar till anskaffningen

Ansökningarna kan skickas per e-post till jarjesto(at)hyy.fi eller per vanlig post till Studentkåren vid Helsingfors
universitet, PB 1099, 00101 HELSINGFORS. De föreningar som får stöd måste skicka in kopior på kvittona till
samma adress inom fyra månader från det att stödet beviljats.

Mera information:
Sakkunnig (föreningar) Miran Hamidulla
050 537 3798
miran.hamidulla@hyy.fi

 

=============================================

 

4 HUS servicekontor byter plats

Det nya studenthuset renoveras och vårt servicekontor flyttar därför till Kaivopiha (nära Silmäasema). Kontoret
är STÄNGT 19-21 januari 2021.