29.5.2023

För studenterna är examensbetyget en belöning för många års arbete

BLOGG

Den blomstertid nu kommer, och snart blir du klar med dina studier! De nyutexaminerade kandidaterna, magistrarna, licentiaterna och doktorerna har efter mycket arbete blivit färdiga med sin examen. Nyfikna släktingar frågar om dina vitsord och kollar noggrant ditt betyg.

På Helsingfors universitet förbereder man som bäst en övergång till elektroniska examensbevis. Det elektroniska examensbeviset är ett officiellt bevis, som ser ut som nuvarande examensbevis, men det förses med elektronisk underskrift och arkiveras elektroniskt. Många universitet och yrkeshögskolor i Finland har redan övergått eller håller på och övergår till elektroniska examensbevis. Till exempel använder man redan elektroniska examensbevis vid universiteten i Jyväskylä, Tammerfors och Vasa. Våren 2023 får man också studentbetyget i elektronisk form, förutom pappersbetyget. Helsingfors universitet har som mål att övergå till elektroniska examensbevis under våren 2024.

Vi frågade av er studenter vad ni har för åsikter och tankar om de elektroniska examensbevisen och på en dryg vecka fick vi totalt 798 svar. Studenterna har haft en möjlighet att kommentera reformen i Flamma, som är universitetets gemensamma intra.

Vi har gått igenom alla svar vi fick. Utifrån svaren kan vi se att man förhåller sig kritiskt till förändringen: på en skala från ett till tio fick reformen vitsordet 2,2. Svaren visar särskilt att man vill ha ett konkret och högtidligt bevis på att man har uppnått ett resultat efter många års studier. Många svarade att examensbeviset är en belöning för det arbete man har gjort.

Om vi övergår till digibevis finns det inget konkret bevis på att man har avlagt examen, bara en länk på nätet som känns som en verkligt anemisk hyllning för allt hårt arbete.

Många upplever att universitetet inte visar dem som avlägger examen tillräckligt med uppskattning om man avskaffar examensbetygen i pappersform. I många svar kom det fram att det redan nu är en ganska alldaglig händelse att avlägga examen.

Jag tycker det är synd att det att jag avlägger examen inte betyder något för universitetet – att man inte ens får ett konkret papper på det.

Många önskade att det elektroniska examensbeviset tas i bruk parallellt med pappersbetyget. På det sättet kunde man sköta arkiveringen elektroniskt, men fortfarande ha kvar det symboliska pappersbetyget.

Det låter bra med ett elektroniskt examensbevis, bara man inte glömmer bort möjligheten att också få ett officiellt bevis på papper.

En del såg också goda sidor med förnyelsen, särskilt med tanke på att det går snabbt att få examensbevisen och det är lätt att använda dem då man sköter ärenden digitalt.

Strålande, nu är det lätt att skicka betyget som en bilaga, och man har det alltid med sig och kan inte tappa bort det.

Vi har skickat alla svar vi fått till de personer på universitetet som ansvarar för planeringen av reformen. Universitetet använder svaren i planeringsarbetet och HUS använder dem som stöd i påverkansarbetet. Diskussionen om elektroniska examensbevis inleddes redan förra året då vi träffade de personer som ansvarar för reformen. Vi poängterade redan då i diskussionerna, som vi förde med universitetet, den viktiga symboliska roll som examensbeviset har för en studerande som avlägger examen. Vi kommer att lyfta fram detta också i kommande diskussioner med universitetet.

Diskussionen om elektroniska examensbevis är också en del av en diskussion på ett bredare plan som handlar om hela processen då man avlägger examen och de erfarenheter man har av detta. Det är helt klart att det finns saker att utveckla då det gäller att avlägga examen. Vi hoppas att vi kan arbeta också med detta tillsammans med universitetet. Det är inte till fördel för någon att studentens sista upplevelse vid sitt universitet är en besvikelse.

Just nu pryds allt av de allra vackraste blommorna! Vi gratulerar alla som blivit kandidater, magistrar, licentiater och doktorer till att ni nu nått slutet av er studiestig. Ni har nått ert mål, er examen, och det är värt att fira!

 

Mathilda Timmer
högskolepolitisk sakkunnig

 

Helsingfors universitet har för tillfället följande planer för elektroniska examensbevis:

  • • Man kan enbart ha ett enda officiellt examensbevis för en examen och då övergången till elektroniska examensbevis har skett är det uttryckligen det elektroniska beviset som är det officiella beviset.
  • • I det elektroniska examensbeviset ingår alla delar som hör till beviset i pappersform: diplomsidan, studieutdraget och Diploma Supplement.
  • • En student som blir färdig med sin examen kan, om hen vill, be om en avgiftsfri papperskopia av examensbeviset i samband med att hen lämnar in begäran om utexaminering, eller så kan hen själv skriva ut en papperskopia av beviset.
  • • En student som blir färdig med sin examen kan även i fortsättningen be att få en officiellt bestyrkt papperskopia av examensbeviset på studentservicestället, till exempel om hen behöver detta för fortsatta studier utomlands eller för att söka arbete. Officiellt bestyrkta kopior av examensbevis ges för ett specificerat behov.