14.4.2021

Evenemangssäkerhetsdagen 4.5.2021!

Vi kan ännu inte veta hur hösten ser ut gällande corona eller om liveevenemangen är möjliga. Vi vet ändå att man under alla omständigheter ska ansvara för evenemangssäkerheten. Kom alltså på vår evenemangssäkerhetsdag där evenemangssäkerheten behandlas i form av fem olika temautbildningar. Evenemanget är öppet för alla förenings- och frivilligaktörer på HUS och TaiYo. Välkomna!

 

Evenemangssäkerhetssdagen hålls tisdag 4.5.2021 kl. 10-14 på Zoom.

Workshoparna hålls tyvärr på finska.

Anmälningen avslutas 2.5. kl. 23.59: https://www.lyyti.fi/reg/tapahtumaturvallisuuspaiva/se

 

Workshopar kl. 10.00-11.45:

 

En coronasäker gulishöst

Hur kan vi se till att höstens studentevenemang är så coronatrygga som möjligt? Hur ska eventuella myndighetsbegräsningar beaktas när liveevenemang ordnas? På utbildningen strävar vi efter att förbereda förenings- och frivilligaktörerna för en situation där en livegulishöst är möjlig men där myndighetsbegräsningar ska beaktas.

 

Evenemangssäkerhetspersonutbildning

Liveevenemangen återvänder? Hur ser vi till att alla deltagare upplever att evenemangen är trygga ställen att vara på? Utbildningen ger vägkost för föreningarnas och övriga frivilligorganisationers evenemangssäkerhetspersonverksamhet. På utbildningen går vi igenom olika situationer som evenemangssäkerhetspersonerna kan stöta på under evenemangen och ger metoder för att lösa dem.

 

Workshopar kl. 12.15-14.00:

 

Worst-case scenario – idéer för en distansgulishöst

Hur göra om gulishösten inte är möjlig live? På utbildningen erbjuds en kort repetition om ordnandet av distansevenemang samt ges idéer för olika distansgulisevenemang för hösten- för säkerhetsskull. Kom och dela dina bästa idéer och lär dig av andra!

 

Skittraditioner – får ingen fortsättning!

”Det här är tradition, det här kan inte ändras!”

”Vi har traditionellt alltid gjort så här”.

Tradition används för att motivera många av föreningens sätt, aktiviteter och praxis varav en del kan vara föråldrade eller till och med sådana att de orsakar att medlemmarna inte går med i verksamheten eller kommer på evenemang. Kom och lyssna  och diskutera dåliga traditioner, om varför dåliga traditioner inte är bra för föreningsverksamheten och begrunda hur egna föreningstradtioner skulle kunna utvecklas i en bättre riktning.

 

När allt inte gick som på Strömsö – vägkost för kriskommunikation

Trots all utbildning var det något som inte gick som det skulle på gårdagskvällens fest och journalisterna ringde? Hur agerar du rätt i en sådan situation? Vem ska du allra först kontakta? På utbildningen får du vägkost för hur du redan på förhand kan förbereda dig för eventuella mediakontakter och hur du bildar dig en täckande tidslinje om evenemangets gång. På den här utbildningen lär du dig att ett samtal från en journalist inte är ett världsslut även om det just då kan kännas så.