1.10.2022

Emilia Junnila föreslås bli OLL:s ordförande för år 2023

NYHETER

Delegationen för Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) har vid sitt möte 22.9 valt sin kandidat till styrelsen för Studerandenas Idrottsförbund (OLL) för år 2023. HUS föreslår kandidaten i humanistiska vetenskaper Emilia Junnila som medlem i styrelsen.

Emilia Junnila (23) studerar spansk filologi för fjärde året och hon har under det gångna året varit medlem i HUS styrelse med ansvar för evenemang och kommunikation.

Junnila anser att år 2023 är det år då OLL ska satsa på att utveckla sin verksamhet. Förutom att förbundet fattar beslut om hur den kommande modellen för medlemskap ska se ut, satsar OLL också på att påverka i ärenden som berör den nationella bevakningen av idrottsfrågor.

”För tillfället riktar sig förbundets service och intressebevakning främst till tävlingsidrottare. Jag skulle vilja att förbundets påverkansarbete omfattar alla de studenter som idrottar aktivt. Förbundets viktigaste syfte är att motivera alla studerande att aktivare röra på sig”, säger Junnila.

Junnila har fungerat som ordförande för sin egen ämnesförening Setenta ry under åren 2020-2021. Hennes omfattande erfarenhet av såväl ledningsuppgifter som av att aktivt jobba inom en organisation ger henne goda färdigheter att fungera som OLL:s ordförande.

OLL borde välja mig till ordförande, eftersom jag är en sann teamspelare och jag vill utveckla förbundets verksamhet så att dess inverkan är ännu större och så att förbundet kan betjäna alla högskolestuderande på ett ännu bättre sätt. Motion är viktigt för mig, både för att motion och hälsa ligger nära mitt hjärta och också på grund av min egen bakgrund inom idrott. Jag har sysslat med gymnastik och dans nästan hela mitt liv och jag har i sex år varit ledare (både hjälp- och ansvarig ledare) för gymnastikgrupper för barn i min hemförening Sysmän Voimistelijat. Eftersom jag har en stark bakgrund inom idrott, förstår jag hur viktigt det är med motion för att man ska må bra. Jag kan dessutom beakta frågor både ur idrottarens och tränarens synvinkel. Allt detta är något jag har nytta av som OLL:s ordförande”, konstaterar Junnila.

HUS delegation valde HUS kandidater till OLL:s styrelse vid sitt möte 22.9.2022. OLL:s styrelsemedlemmar och ordförande väljs vid förbundsmötet i Vuokatti 1-3.11.2022. Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry – Studerandenas Idrottsförbund (OLL) grundades år 1924 och är ett nationellt intressebevaknings- och serviceförbund för högskolestudenter. OLL påverkar, betjänar, skolar, forskar och jobbar både nationellt och internationellt med frågor i anknytning till studerandemotion.

 

Närmare information:

Emilia Junnila

emilia.junnila@hyy.fi

050 355 4770