17.11.2022

Emilia Junnila valdes till ordförande för OLL år 2023

NYHET

Studerandenas Idrottsförbund (OLL) valde vid sitt förbundsmöte 3.11 HUS kandidat Emilia Junnila till ordförande för OLL år 2023.

 

Kandidaten i humanistiska vetenskaper Emilia Junnila (23) valdes till ordförande för OLL år 2023 vid förbundets årsmöte 3.11.2022. Junnila har under år 2022 varit medlem i HUS styrelse med ansvar för evenemang och kommunikation.

”Ett varmt tack till förbundsmötet för förtroendet! Vi har mycket jobb framför oss nästa år, men det kommer också att bli ett mycket givande år”, säger den nyvalda ordföranden Emilia Junnila.

Junnilas mål för nästa år är att arbeta för att stärka OLL:s roll som förespråkare för att varje högskolestuderande ska röra på sig i vardagen. Enligt Junnila är förbundets viktigaste uppgift att aktivera studenterna så att de rör på sig och att stödja lokala aktörer så att tillgängligheten till motionstjänster blir bättre.

”Vi kommer att fokusera på att utveckla verksamheten inom förbundet och att idka aktivt påverkansarbete i samband med riksdagsvalet. Vi har ett jättefint gäng som jobbar med de här frågorna.”, berättar Junnila om planerna inför nästa år.

OLL höll förbundsmöte i Vuokatti 1-3.11.2022. Studerandenas Idrottsförbund (OLL) grundades år 1924 och är ett nationellt intressebevaknings- och serviceförbund i motionsfrågor för högskolestuderande. OLL påverkar, betjänar, skolar, forskar och jobbar både nationellt och internationellt med frågor i anknytning till studerandemotion.

 

Närmare information:

Emilia Junnila

emilia.junnila@hyy.fi

050 355 4770