15.11.2021

Bli vår praktikant inom evenemangsproduktion!

NYHET

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) är ett offentligrättsligt samfund med 26 000 universitetsstuderande som medlemmar. HUS verkar som intressebevaknings- och serviceorganisation för sina medlemmar och medlemsföreningar.

Vi söker en praktikant inom evenemangsproduktion för tiden 24.1.2022–10.6.2022.

Vi förväntar oss att praktikanten redan har erfarenhet av evenemangsproduktion och kommunikation. Vi värdesätter i synnerhet kreativitet, projekthanteringsförmåga, ett systematiskt tankesätt, ett självständigt arbetssätt och en företagsam attityd. Erfarenhet av studentföreningar och arbete med frivilliga är också en fördel. I praktiken kommer du att hjälpa vår evenemangsproducent med produktionen av HUS evenemang våren 2022, till exempel Mösspåläggningen av Havis Amanda och Storsitsarna. Dessutom får du själv leda HUS evenemang för intressentgrupper och campusfestivalen Floras produktion.

Platsen som praktikant inom evenemangsproduktion passar perfekt som sista praktikplats för en studerande i evenemangs- eller kulturproduktion som befinner sig i slutskedet av sina studier. Du kan också söka platsen om du har gedigen erfarenhet av föreningsverksamhet och av att ordna av evenemang för studenter vid sidan av studierna.

För praktiken betalas lön (1 500 euro i månaden). Dessutom erbjuder vi en trevlig och avslappnad arbetsgemenskap, arbetsutrymmen i Nya studenthuset i Helsingfors centrum samt arbetsredskap.

Ansökningstiden går ut sundagen den 5 december kl. 23.59. Skicka en fritt formulerad ansökan på högst en sida och bifoga din meritförteckning. Skicka ansökan till adressen hallinto@hyy.fi med rubriken ”Praktikant inom evenemangsproduktion”. Alla mottagna ansökningar bekräftas skriftligen. Intervjuerna ordnas under veckorna 49–50. Valet görs efter den 14 december när HUS delegation har godkänt budgeten för 2022.

HUS lägger stor vikt vid mångfald och likabehandling i sin verksamhet. Vi önskar därför att så många som möjligt med olika bakgrunder söker platsen. Ansökningarna behandlas anonymt i det första rekryteringsskedet.

Ytterligare information om anställningen ges av:

Arttu Lehtinen, producent, arttu.lehtinen@hyy.fi, tfn 050 537 2831
Laura Ylitalo, ekonomi- och servicechef, laura.ylitalo@hyy.fi, tfn 045 165 5011