16.12.2022

Åtgärdsprogrammet mot rasism och ableism är färdigt

NYHET

HUS har formulerat ett åtgärdsprogram mot rasism och ableism. Åtgärdsprogrammet fördjupar arbetet med likabehandlingsfrågor inom HUS.

HUS åtgärdsprogram mot rasism och ableism, som utarbetades under 2022, är färdigt och godkänt vid styrelsens möte 28.11.2022. Målet med åtgärdsprogrammet är att förstärka det strategiska likabehandlingsarbete som HUS gör och att skapa en mera inkluderande gemenskap. Programmet kompletterar också HUS likabehandlingsplan.

Åtgärdsprogrammet omfattar 17 åtgärder med hjälp av vilka vi strävar efter att förebygga rasism och ableism inom studentkåren. De åtgärder som studentkåren för tillfället främst fokuserar på är webbsidornas tillgänglighet, tillgängligheten i de olika utrymmena samt förebyggande av olika former av trakasserier. Inom universitetet arbetar vi för att det ska vara lättare att få tillgång till individuella arrangemang och att det ska finnas en möjlighet att anonymt meddela om trakasserier och diskriminering. Dessutom arbetar vi för att det ska vara möjligt att avlägga en studieperiod i likabehandling. Vi deltar också i påverkansarbetet och har som mål att undervisnings- och kulturministeriet finansierar genomförandet av högskolornas tillgänglighetsplan.

”Åtgärdsprogrammet mot rasism och ableism är ett viktigt steg mot en likvärdigare studentkultur och studentrörelse. Våra medlemmar har krävt att både studentkåren och universitetet vidtar åtgärder mot rasism och ableism. Arbetet med att bygga upp en ännu jämlikare gemenskap fortsätter under kommande år”, konstaterar HUS styrelsemedlem Jenny Kasongo.

HUS medlemmar, delegation samt experter från olika områden har deltagit i beredningen av åtgärdsprogrammet. För medlemmarna har vi ordnat aftonskolor där vi diskuterade förekomsten av rasism och ableism inom studentkåren och universitetet. Delegationen förde en remissdebatt där grupperna lade upp riktlinjer för åtgärdsprogrammets innehåll och struktur. Suvi Koskinen professor i etniska relationer, Hisayo Katsui biträdande professor i handikappforskning och Sanni Purhonen informatör vid människorättsorganisationen för personer med funktionsvariationer Kynnys ry (Tröskeln rf) har kommenterat utkastet till åtgärdsprogrammet.

Vi tackar både våra medlemmar och experterna för att ni medverkade i formuleringen av åtgärdsprogrammet. Nästa år ska vi jobba med att göra våra webbsidor mera tillgängliga och tillsammans med Helsingfors universitet skapar vi en anonym blankett. Vi verkställer åtgärderna under åren 2023-2025.

Bekanta dig med åtgärdsprogrammet mot rasism och ableism här.

 

Närmare information

Jenny Kasongo

Styrelsemedlem med ansvar för likabehandling

jenny.kasongo@hyy.fi

050 595 0327

 

Tiia Niemi

Sakkunnig med ansvar för likabehandling

tiia.niemi@hyy.fi

050 543 9608