30.6.2023

Äntligen får vi känna queer glädje, men vi måste fortsätta göra uppror

BLOGG

Årets Pride är den första Pride då transpersoner i Finland kan fira att de har möjlighet att ändra sitt registrerade kön, utan att behöva genomgå omänskliga medicinska undersökningar och obligatorisk sterilisering. Det är en enorm seger för rörelsen för transrättigheter; en seger som är värd att fira. Vi har ändå inte vunnit allt ännu. Man kan till och med säga att vi har vunnit för lite.

Den nya translagen, officiellt Lagen om könsfastställelse trädde ikraft den 3 mars 2023 efter att den godkändes i riksdagen den 1 februari med rösterna 113-69. Den ersatte Lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet som varit ikraft sedan 2002. Den nya lagen var ett resultat av många års aktivism och både samhällelig och internationell påtryckning. Vad har lagen uppnått? Och hur långt måste vi ännu gå för att personer av något, alla eller inget kön har samma rättigheter, så att de kan leva både ett fullvärdigt och människovärdigt liv?

Enligt den nya lagen kan individer korrigera sitt lagligt registrerade kön från det kön som de registrerades med vid födseln till det kön som motsvarar deras könsidentitet; genom självbestämmande. Inga medicinska undersökningar, ingen diagnos av en läkare, inget bevisa på sterilitet; ett brev till DVV räcker! Självbestämmande! Låter bra, inte sant? Det finns trots allt ännu några viktiga förbehåll.

Ett: lagen hjälper endast transpersoner som identifierar sig inom det binära könet. I Finland erkänner lagen enbart män och kvinnor, du kan inte registrera dig som ickebinär. Här måste vi verkligen föra en diskussion om varför vi överhuvudtaget behöver lagliga termer för kön, men eftersom vi ännu måste använda dessa, borde det vara möjligt att ha ett könsneutralt alternativ.

Två: lagen beaktar bara myndiga vuxna och omfattar inte trans- eller ickebinära barn.

Tre: lagen beaktar överhuvudtaget inte någon form av intersexpersoner.

Och viktigast av allt, fyra: lagen ändrar inget då det gäller hur svårt det är att få transhälsovård i Finland, särskilt för ickebinära transpersoner.

Det som också väcker oro är hur länge det räckte innan vi fick den nya lagen och att den inte alls godkändes enhälligt. Lagen blev också fördröjd och motarbetades under processen genom politiskt spel och transfobisk retorik. Man var också orolig för hur den kan göra det lättare att undvika värnplikten. Slutligen, mobbning, hatprat, diskriminering, våld och hatbrott är i mycket hög grad närvarande i queera personers dagliga liv, i och med att dessa hör till en könsminoritet. Föreställ dig att du väntar på och kämpar för en lag som direkt inverkar på din rätt att identifieras som den du är, medan du ser hur människor, som inte påverkas personligen av lagen, debatterar och motarbetar den i åratal. Föreställ dig att du ska överleva det varje dag och stiga fram och kämpa för det som är rätt. Föreställ dig att någon som är lik dig inte överlever detta.

Under Pride-månaden fokuserar vi ofta på fest och glädje och det kan hända att vi lätt glömmer att Pride började som en protest – egentligen som ett uppror – av lesbiska och svarta och mörkhyade transkvinnor år 1969. Särskilt om man är en bundsförvant eller medlem av queer samfundet vars rättigheter (till stor del) har blivit erkända, är det lätt att glömma och bara dansa i de färggranna paraderna en gång i året.

Men vi ska inte. Men vi ska inte glömma att till exempel godkändes samkönade äktenskap i Finland så sent som 2017 och att detta skedde genom ett medborgarinitiativ som togs 2013. Vi ska inte glömma att högersinnade konservativa, också i Finland, älskar att ta bort rättigheter som man fått efter en hård kamp. Vi måste fortsätta vara uppmärksamma, vi måste se till att våra folkvalda representanter håller sina löften och vi måste fortsätta kämpa, särskilt i rådande politiska klimat.

Kom ihåg i år på Pride att trots att du kanske har fått rättigheter, så finns det fortfarande de som är ännu mera marginaliserade än du och som fortfarande kämpar för sina rättigheter. Trots att du kanske får glädjas på din Pride, så måste många andra fortfarande göra uppror för att överleva. Kom ihåg att vi har fått kämpa hårt för våra rättigheter och de kan tas ifrån oss på nytt.

 

Eugenie Touma van der Meulen (they/she)

Ylpeästi sateenkaareva HYYn hallituksen jäsen, vastuualueina yhdenvertaisuus ja kansainvälisyys

Tämä teksti kirjoitettiin alun perin englanniksi. Kirjoittaja konsultoi lähipiirinsä transihmisiä kirjoitusprosessin aikana

Lisätietoja laista sukupuolen vahvistamisesta löytyy sosiaali- ja terveysministeriön aihetta käsittelevältä UKK-sivulta. Myös Trans ry:llä on erinomainen UKK-sivu hyväksytyn translain ja kansalaisaloitteen eroista. Lisäksi digi- ja väestötietovirasto tarjoaa ohjeita väestötietojärjestelmässä olevan sukupuolimerkinnän muuttamisesta sekä tietopaketin sukupuolen vahvistamisen oikeudellisista vaikutuksista.