22.1.2020

Sök HUS verksamhetsbidrag och stöd till föreningstidningar!

NYHETER

HUS delar årligen ut ungefär 174 000 euro i  verksamhetsbidrag och 20 000 euro i tidningsstöd till sina föreningar.

Verksamhetsbidrag har beviljats. Du kan kontrollera bidragen här.

Sök HUS verksamhetsbidrag

Vi stöder HUS föreningars fortlöpande verksamhet genom att årligen dela ut verksamhetsbidrag. Syftet med verksamhetsbidraget är ändå inte att täcka föreningens alla kostnader. Av föreningarna förväntas också en egen finansieringsinsats t.ex. i form av medlemsavgifter.

Bidragsbeviljandet övervägs framförallt utgående från föreningens verksamhet som bedöms på basis av de  bilagor som lämnats in i samband med ansökan. Gällande verksamheten bedöms bl.a. jämlikhet, kommunikation och planmässighet. Pengautdelningsmodellen och kriterierna för verksamhetsbidraget kan du läsa här.  Utöver verksamheten beaktas föreningens medlemsgrund, planmässigheten i ekonomin och storleken på stödbehovet. Studentkårens ekonomidirektion godkänner årligen villkoren för beviljande och användning av verksamhetsbidraget.

Ansök om verksamhetsbidrag med den elektroniska ansökningsblanketten  på adressen tahlo.hyy.fi. Om lösenordet och/eller användarnamnet fallit i glömska, ta kontakt med föreningssakkunniga. Ansökningstid börjar den 3 februari och deadline är den 2 mars kl. 16.00.

Nödvändiga bilagor för ansökan är
– Budget 2020
– Verksamhetsplan 2020
– Resultaträkning 2019
– Balansräkning 2019
– Revisions- och verksamhetsgranskningsberättelse 2019
– Verksamhetsberättelse 2019
– Evenemangskalender 2019

Det är även möjligt att lämna in andra bilagor som gäller föreningens verksamhet såsom  miljöplanen eller likabehandlingsplanen som stöd för ansökan

Nedan några modelldokument som hjälp för att upprätta bilagorna:
Balansräkning
Resultaträkning
Budget
Modellbotten för verksamhetskalender (laddas på datorn)

Observera att modelldokumenten endast är exempel! Talen är godtyckliga.

Tilläggsinformation:

Ordförande för ekonomidirektionen vid HUS styrelse Taavi Heikkilä taavi.heikkila [ a ] hyy.fi, 050 595 0324

HUS föreningsansvariga styrelsemedlem Lovisa Hirvonen lovisa.hirvonen [ a ] hyy.fi, 050 543 9615

Sakkunnig (föreningar) Jaakko Kalske, jaakko.kalske [ a ] hyy.fi, 050 537 3798

 

Sök HUS stöd till föreningstidningar

Vi stöder HUS föreningars publikationsverksamhet genom att bevilja tidningsstöd. Även  stödet till föreningstidningar söks på den elektroniska ansökningsblankettjänsten på adressen tahlo.hyy.fi. Ansökningstid börjar 3 februari och deadline är 2 mars kl. 16.00. Kriterierna för beviljande av stöd till föreningstidningar finns här.

Tilläggsinformation:

Ordförande för ekonomidirektionen vid HUS styrelse Taavi Heikkilä taavi.heikkila [ a ] hyy.fi, 050 595 0324

HUS föreningsansvariga styrelsemedlem Lovisa Hirvonen lovisa.hirvonen [ a ] hyy.fi, 050 543 9615

Sakkunnig (föreningar) Jaakko Kalske (jaakko.kalske@hyy.fi, 050 537 3798)