10.9.2019

Ansök om att kandidera för HUS i valen av styrelser för FSF och OLL 2020!

1. Finlands studentkårers förbund

Finlands studentkårers förbund (FSF) är en studentorganisation som representerar cirka 132 000 grundexamensstuderande och doktorander.

FSF bevakar studenternas intressen på nationell nivå och EU-nivå i frågor som rör dem. Förbundets intressebevakning fokuserar på utbildningspolitik, socialpolitik och internationell verksamhet. Förbundet sköter också ärenden i anslutning till studiekort och studentrabatter samt erbjuder rådgivning och utbildning för medlemsorganisationerna.

2. Vad är Studerandenas idrottsförbund?

Studerandenas Idrottsförbund OLL är en riksomfattande intresse- och serviceorganisation för student- och högskoleidrott. OLL representerar studenterna vid universiteten och yrkeshögskolorna. OLL påverkar, tjänar, utbildar, undersöker och är verksam både nationellt och internationellt för studentidrotten.

3. Vill du bli HUS kandidat?

HUS fattar beslut om nomineringen av eventuella kandidater för FSF:s och OLL:s styrelser på delegationsmötet den 1 oktober 2019.

Styrelsen bereder beslutsfattandet i delegationen. Styrelsen ber alla intresserade HUS-medlemmar att skicka in ett fritt formulerat, högst två sidor långt motiveringsbrev (som även kan innehålla en meritförteckning) senast den 19 september kl. 23.59 på adressen kirjaamo@hyy.fi. Av de sökande önskar vi kännedom om förbundets verksamhetsområde och erfarenhet från studentrörelsen och studentkåren. Om du vill, kan du även framföra dina önskemål om din roll i förbundets styrelse eller dina synpunkter på utvecklandet av förbundets verksamhet.

Styrelsen intervjuar dem som är intresserade av att kandidera dagtid måndagen den 23 september. Kandidaterna har också möjlighet att presentera sig på delegationsmötet den 1 oktober. I beredningsprocessen iakttas den promemoria om styrning av de nationella förbunden som delegationen godkänt. Dokumentet innehåller också riktlinjer för sättet att välja HUS kandidater för FSF:s och OLL:s styrelser.

FSF:s styrelse väljs på förbundsmötet som ordnas den 15–16 november och OLL:s styrelse på förbundsmötet den 20–21 november.

Mer information:
Kukka Louhimies
Styrelsens vice ordförande
kukka.louhimies@hyy.fi