30.4.2024

Alina-salens bokningsrundor för hösten 2024 börjar snart!

NYHET

Det är igen dags för bokningsrundorna för dem som vill reservera Alina-salen!

Nu reserveras turer för hösten 2024, och för detta hålls två egentliga bokningsrundor. Dessutom hålls en förhandsbokningsrunda. Vid de här bokningsrundorna kan man få reservera Alinasalen för sammanlagt två kvällar hösten 2024. Turerna delas ut för tiden 13.8.–15.12.2024. Bokningarna görs med en skild elektronisk blankett för varje bokningsrunda.

För att få tillgång till salen det datum som man har reserverat måste man vara förtrogna med Alinasalens anvisningar och säkerhetsprinciper. För användningen av Alinasalen gäller HUS användningsvillkor för festlokaler.

Föreningarna ska kontrollera vilka turer som är lediga i studentkårens elektroniska kalender.

FÖRHANDSBOKNINGAR

På förhandsbokningsrundan kan föreningarna reservera lokalen innan de egentliga bokningsrundorna börjar. Förhandsbokningen gäller speciellt för årsfester, årsfestens efterfest och för evenemang som måste hållas något visst datum.

Blankett

Bokningstid: 6.–12.5.2024

Bokningsönskemålen behandlas: 13.5.2024

DE EGENTLIGA BOKNINGSRUNDORNA

Reserveringar görs under två bokningsrundor, vid varje runda kan man anhålla om att få använda salen en gång, ifall föreningen inte har någon beviljad förhandsbokning.

Föreningarna ska kontrollera vilka turer som är lediga i studentkårens elektroniska kalender. Om den som gör bokningen inte har kontrollerat när det finns lediga turer kan det påverka hur bokningarna prioriteras. Föreningen kan reservera bara en (1) tur på rundan, men alternativ på blanketten kan vara mera.

Beslut om bokningar fattas av HUS föreningssektor efter varje bokningsrunda. Kontaktpersonen för reservationsönskemålet bör vara anträffbar när bokningarna utdelas om det uppstår behov av att kontakta föreningen under utdelningsprocessen.

Försenade eller felaktigt gjorda reserveringar beaktas inte. Föreningarna strävas att ge något av de önskade datumen. Överlappande bokningsönskemål löses genom utlottning.

Bokningarna förs in i den elektroniska kalendern efter varje bokningsrunda och samtliga föreningar som ansökt om en bokning får ett meddelande per e-post.

I rundan

Blankett

Bokningstid: 21.–27.5.2024

Bokningsönskemålen behandlas: 28.5.2024

II rundan

Blankett

Bokningstid: 29.5.–2.6.2024

Bokningstid: 3.6.2024

BOKNINGAR I EFTERSKOTT

Från och med 4.6 kan man höra sig för med HUS servicebyrå (toimisto@hyy.fi) om ev. lediga turer.

De lediga turerna syns i studentkårens elektroniska kalender.

FRÅGOR?

Ta kontakt med vår föreningssakkunnig.

Janne Salokoski
sakkunnig (föreningar)
janne.salokoski@hyy.fi
050 537 3798