Guide

Boende

Det är härligt att bo i Helsingfors! Dock kan det vara utmanande att hitta en bostad i vår huvudstad. På den här sidan finns vår guide för bostadssökande för att göra det lättare att  hitta ett eget hem. Om du behöver råd gällande boende kan du när som helst kontakta vår sakkunniga med ansvar för boendefrågor!

Tänk på det här när du söker bostad

  • Sök bostad genast

   Reservera tid för sökandet! Det råder bostadsbrist i huvudstadsregionen så det kan vara utmanande att hitta en lämplig bostad. Till exempel bara en femtedel av de sökande kan få bostad av Hoas till hösten.  Börja alltså söka bostad genast när du fått antagningsbrevet!

  • Bostädernas prisnivå

   Hyresnivån är hög i huvudstadsregionen, så bered dig på att betala åtminstone 500 euro i hyra per månad. Om du är beredd att betala mer har du bättre chanser att hitta en bostad.  Ettorna i speciellt Helsingfors och framförallt i centrum kostar ännu mycket mer.

  • Delat boende

   Ett rum i delad lägenhet är ett förmånligt och gemenskapligt boendealternativ. Det finns oftast gott om rum  så det lönar sig att söka! Du kan bekanta dig med studentrummen på Hoas webbplats.

   Du kan också söka ett studentrum med din kompis. Meddela om det i din ansökan och lägg till kompisens namn i tilläggsuppgiftsfältet. Du kan också söka en rumskompis via Hoas Match.

   Det viktigaste i en delad lägenhet är att komma överens om gemensamma spelregler såsom städturer, eventuella gemensamma inköp eller saker och berätta om den egna dygnsrytmen. I bästa fall kan studentrumskompisen bli en ny vän.

  • Anta bostadserbjudandet

   Sök bostad samtidigt via många kanaler. Anta bostadserbjudandet om du får ett sådant- du får troligtvis inte fler och det finns ingen garanti för att du hittar tillfällig inkvartering. Bered dig på att bo lite längre från centrum eller campus.

  • Bostad längre bort från centrum?

   Bostadsutbudet är bredare och hyrorna lite lägre utanför centrum.  Kollektivtrafiken i huvudstadsregionen är täckande så förbindelserna är goda också utanför centrum. Med hjälp av Ruttguiden kan du enkelt ta reda på förbindelser mellan hem och studieplats.

  • Se upp för bedragare!

   Tyvärr finns det alltid en del bedragare på hyresmarknaden. Om du söker bostad på den privata marknaden ge aldrig pengar eller dina personuppgifter till någon innan du har sett bostaden och skrivit under hyreskontraktet. Gör  alltid upp ett skriftligt hyresavtal för i efterskott kan det vara svårt att reda ut hyresvillkor som man har avtalat om muntligen.

  • Ta reda på dina rättigheter!

   Ta reda på dina rättigheter! Gå inte med på oskäliga hyresvillkor, till exempel är det olagligt att kräva en hyresgaranti som är större än tre månaders hyra (Lag om hyra av bostadslägenhet 1 kap, 8 §). Om du behöver råd i lagärenden så ta kontakt med Codex rättshjälp som är gratis för HUS medlemmar.

  • Om du inte hittar en bostad

   Om du inte ännu i mitten av augusti fått något bostadserbjudande lönar det sig att fundera på tillfälliga alternativ för september. Bered dig  på att ordna tillfällig inkvartering för dig själv till exempel hos släktingar eller vänner eller på ett hostell.

  • Annullera onödiga ansökningar

   När du väl hittat en bostad ska du komma ihåg att annullera alla onödiga ansökningar.  På så sätt hjälper du de studerande som inte ännu har fått en bostad.

  • Att komma ihåg när du flyttar

   Fotografera bostaden och dess skick genast då du fått nycklarna.  På så sätt kan du vid utflyttningen bevisa vilka eventuella skador som du inte kan ställas till svars för! Skaffa även hemförsäkring och gör upp ett elavtal i god tid.

  • Ansök om allmänt bostadsbidrag

   Ansök om allmänt bostadsbidrag genast när du gjort upp hyresavtalet. Om du flyttar med någon annan till samma bostad lönar det sig att vara noggrann med hyresavtalet och beakta att det allmänna bostadsbidraget betalas per hushåll. Mer information om att söka bostadsbidrag och om hushåll hittar du i vår försörjningsguide.

Studentbostäder

 • Bostäder:

  Studentkåren äger studentbostäder som hyrs ut till medlemmarna. Bostäderna finns i B-, C- och D-husen i Domus Academica i Kampen (Sanduddsgatan och Alkärrsgatan) i centrum av Helsingfors. I Domma bor du i trivsamma ettor, tvåor eller delade lägenheter.

  Observera:

  Som HUS-medlem får du 10 procents rabatt på hyran. Det finns inga speciella urvalskriterier eller kösystem för lägenheterna. Uppsägningstiden är 1 månad redan från början av hyresförhållandet och husdjur är välkomna.

  Kolla in Both x Homes studentbostäder (på finska och engelska)

 • Bostäder:

  Bostäder: Hoas har ca 9 500 studentbostäder och 18 000 hyresgäster. Det finns rum i studentlägenheter, ettor, tvåor, familje- och kompisbostäder i huvudstadsregionen. Bostäderna är menade för alla heltidsstuderande som studerar i huvudstadsregionen eller i kranskommunerna.

  Hyror:

  • rum i studentlägenhet ca 250–440 €/mån
  • ettor ca 450–660 €/mån
  • familjebostäder ca 550–1000 €/mån
  • kompisbostäder ca 300–500 €/mån

  I hyran ingår vatten och ofta också el.  Dessutom har alla lägenheter avgiftsfri bredbandsförbindelse.

  Hoas i sociala medier:

  Mer information:

  p. (09) 549 900

  www.hoas.fi

  asumispalvelut@hoas.fi

Nationernas och olika branschers studentbostäder

 • Bostäder:

  Hämäläis-Osakuntas bostäder är studentrum, familjebostäder och ettor. Det finns sammanlagt 600 boendeplatser i Dammen, Forsby, Vallgård och Parkstad.

  Hyror:

  • studentrum 204–312 €/mån
  • familjebostäder 408–654 €/mån
  • ettor 311–419 € mån

  Övrigt:

  Sökanden måste vara medlem i Hämäläis-Osakunta. Åtminstone en av de sökande för en familjebostad måste vara ordinarie medlem i Hämäläis-Osakunta. Doktorander kan göra upp ett tidsbundet hyresavtal. Ansökningstiden till bostäderna pågår kontinuerligt. Nya studenter har en egen ansökningsrunda i juli som man kan delta i även om man inte ännu skulle ha fått studieplats.

  Mer information:

  hys.net

  asuntoasiat@hys.net

 • Bostäder:

  Karjalainen Osakuntas bostäder består av ettor och familjebostäder i Vallgård, Dammen och Domus Academica. Det finns sammanlagt 78 boendeplatser.

  Hyror:

  • alla bostäder 9–18 €/m²

  Övrigt:

  Den sökande måste vara medlem i Karjalainen Osakunta. Nationens bostäder söks i allmänhet under en bostadssökningsrunda på våren och i gulnäbbsansökningen för nya studenter 7.6-10.7.2022.

  Mer information:

  karjalainenosakunta.fi

 • Bostäder:

  Bostäderna består av ettor och tvåor i Vallgård. Det finns sammanlagt 37 boendeplatser.

  Hyror:

  På Rautalampivägen

  • 17,5 m² etta 288,75 €/mån
  • 20 m² etta 350 €/mån
  • 32,5m² tvåa 536,5 €/mån

  På Hauhovägen

  • tvåa 1050€/mån

  Övrigt:

  KSO:s medlemmar kan ansöka om bostad på våren och gulnäbbar 30.5.-10.7.2022. Bostadsökanden måste studera på heltid och vara medlem i KSO. Nya studenter kan bli medlemmar efter bostadssökningen.

  Mer information:

  kso.fi

  asuntovastaava@kso.fi

 • Bostäder:

  Kymenlaakson Osakuntas bostäder består av ettor, tvåor och studentrum i Dammen och på Domus Academica. Det finns sammanlagt 8 boendeplatser varav 3 är reserverade för gulnäbbar.

  Hyror:

  • cirka 324–532€

  Övrigt:

  Bostadssökningen för KyO:s medlemmar på våren, för gulnäbbar i början av sommaren. Noggrannare uppgifter om ansökningstidtabellen meddelas på nationens webbplats. Förutsättning för  att få bostad och boenderätt är medlemskap i KyO. Bostäderna är ämnade för heltidsstuderande.

  Mer information:

  kymenlaaksonosakunta.fi
  kyo-asuntosihteeri@helsinki.fi

 • Bostäder:

  Det finns sammanlagt ca.  90 boendeplatser i ettor och familjebostäder. Bostäderna är belägna i Vallgård, Dammen och Parkstad. Dessutom finns det ett par studentrum för gulnäbbar på Domus Academica.

  Hyror:

  • ettor ca. 290–490 €/kk
  • familje- och kollektivbostäder ca. 400–775€/mån

  Övrigt:

  Bostadssökande bör vara studerande på heltid och medlem i Etelä-Pohjalainen Osakunta. Bostadssökning pågår tre gånger per år.

  Mer information:

  kamppa.pohjalaiset.fi

  epo-asuntovastaava@helsinki.fi

 • Bostäder:

  Det finns sammanlagt 130 boendeplatser i ettor och familjebostäder. Bostäderna är belägna i Vallgård, Dammen och Parkstad. Dessutom finns det ett par studentrum för gulnäbbar på Domus Academica.

  Hyror:

  • ettor ca. 290–490 €/kk
  • familje- och kollektivbostäder ca. 400–775€/mån

  Övrigt:

  Bostadssökanden bör studera på heltid och vara medlem i Pohjois-Pohjalainen Osakunta. Bostadssökningen pågår tre gånger per år.

  Mer information:

  kamppa.pohjalaiset.fi

  ppo-asuntovastaava@helsinki.fi

 • Bostäder:

  Satakuntalainen Osakunta har studentbostäder och några ettor i Satakuntatalo i Kampen. Dessutom finns det några aktielägenheter i innerstaden eller i närheten av den.

  Hyror:

  I Satakuntatalo

  • studentrum 252–400 €/mån
  • ettor 370–590 €/mån

  I aktielägenheter

  • beroende på rummets eller bostadens storlek 250–600€/mån

  Övrigt:

  Den sökande bör vara högskolestuderande och bli medlem i Satakuntalainen Osakunta. På studenthemmets webbplats har uppräknats noggrannare förutsättningar för invånarvalet.

  Mer information:

  satakuntalainenosakunta.fi
  ajk@satakuntatalo.fi

 • Bostäder:

  Savolainen osakuntas bostäder består av studentrum och tvåor i Vallgård och Forsby samt av några ettor och en tvåa i Dammen. Det finns sammanlagt 130 boendeplatser.

  Hyror:

  • rum i delade lägenheter 141–239€/mån
  • tvåor 292–648 €/mån

  I hyran ingår vatten och bredbandsanslutning och även el på de flesta ställen.

  Övrigt:

  Bostadssökande bör bli medlem i Savolainen Osakunta och vara medlem under hela sin boendetid. Bostadssökningen pågår två gånger per år; gulnäbbssökningen 15.6–15.7 och vårens ansökningstid i februari-mars. Det är även möjligt att ansöka om bostad under andra tider.

  Mer information:

  savolainenosakunta.fi
  savo-asunnot@helsinki.fi

 • Bostäder:

  Varsinaissuomalainen osakunta har sammanlagt åtta boendeplatser varav fyra är ettor i Berghäll och resten tvåpersoners studentrum i Kronohagen och i Berghäll.

  Hyror:

  • 500 €/mån.

  Övrigt:

  För bostäderna utlyses separata ansökningar när de blir lediga och om det informeras på nationens epostlista.

  Mer information:

  varsinaissuomalainen.fi

 • Bostäder:

  Bostäderna består av ettor och tvåor i Vallgård och i Berghäll och fem lägenheter för gulnäbbar på Domus Academica i Kampen. Det finns sammanlagt 28 bostäder.

  Hyror:

  • bostäder för gulnäbbar ca 330–360 €/kk
  • övriga bostäder ca 310–800 €/kk

  Övrigt:

  Ansökning till bostäderna för gulnäbbar i juni-juli och för andra under vårvintern. Studenter från Södra Karelen har förhandstur till bostäderna för gulnäbbar. Den sökande bör vara medlem i nationen eller bli medlem efter att ha fått bostad. Extra bostadssökningsrundor informeras på nationens e-postlista.

  Mer information:

  wiipurilainenosakunta.fi

 • Bostäder:

  På Pargasvägen och Rälsgatan i Brunakärr finns 38 tvåor och 141  ettor. I Lill-Hoplax på Tilkgatan finns 20 tvåor och 40 ettor. På Tilkgatan finns även tvåor för specialiseringsstuderande och forskarstuderande samt 22 treor med egen bastu. Ansökningen till bostäderna i Brunakärr, på Tilkgatan och Rälsvägen för forskarstuderande och specialiseringsstuderande är fortlöpande. Till ettorna på Tilkgatan och Rälsvägen söks internt från Pargasvägen.

  Hyror:

  • 16,40 €/m², vattenavgift 5 €/kk
  • elavgift för ettor och tvåor på Pargasvägen 20 €/mån.

  Övrigt:

  Bostadssökanden måste vara studerande i medicin, oral medicin eller veterinärmedicin.

  Mer information:

  p. (09) 241 9241

  loats.fi

  loats_to@outlook.com

 • Bostäder:

  Bostäderna består av studentbostäder, ettor och tvåor på Bondevägen i Vik. Det finns sammanlagt 256 boendeplatser.

  Hyror:

  • studentrum 195–275 €/mån
  • ettor 372–395 €/mån
  • tvåor 510–550 €/mån

  Övrigt:

  Studentbyn i Ladugården erbjuder bostäder för studenter inom agrikultur och livsmedelskunskap vid Helsingfors universitet.

  Mer information:

  p. (09) 387 7133
  latokartanonyokyla.fi
  toimisto@latokartanonyokyla.fi

 • Bostäder:

  På Bondevägen på campuset i Vik finns 82 ettor.

  Hyror:

  • 270–395 €/mån.

  Övrigt:

  Den sökande bör vara studerande i forstvetenskaper. Ansökningstiden pågår 1.5–29.6 och på förtur står gulnäbbar i forstvetenskap.

  Mer information:

  silvica.fi

 • Heränneiden ylioppilaskoti

  Bostäder:

  Heränneiden ylioppilaskoti Körtti erbjuder gemenskapligt boende i Gardesstaden i Helsingfors centrum. Bostäderna är enkelrum och de större rummen kan även användas som tvåpersonersrum. Det finns totalt 23 platser.

  Hyror:

  • enkelrum i allmänhet 282–345 €/mån
  • tvåpersoners rum 282 €/mån

  Mer information:

  h-y.fi

   

  Lestadiolaisten ylioppilaskoti

  Bostäder:

  Bostäderna består av studentrum i Kronohagen av vilka 22 är enkelrum för studerande.

  Hyror:

  • 160–300 €/mån.

  Övrigt:

  Det finns även platser för andra än studenter i teologi. Officiell ansökningstid 1.6–24.7.

  Mer information:

  www.lestis.fi
  lestis.sihteeri@gmail.com

   

  Ylioppilaskoti Konvikti

  Bostäder:

  Ylioppilaskoti Konvikti erbjuder gemenskapligt boende i  Kronohagen och Gardesstaden i Helsingfors centrum. Bostäderna är enkelrum och de större rummen kan även användas som tvåpersonersrum. Det finns sammanlagt 30–32 platser.

  Hyror:

  • enkelrum i allmänhet 360–505 €/mån
  • två personers rum 282€/mån

  Övrigt:

  Teologie studenter har förtur när bostäderna delas ut.

  Mer information:

  www.konvikti.fi
  apotti@konvikti.fi

Övriga bostadsalternativ

Länkar