Vad här Sisu?

Sisu visar tydligt hur din studiestig ser ut från det att du börjar dina studier till det att du avlägger din examen. Med hjälp av Sisu kan du sköta dina ärenden elektroniskt. Studieplanen i Sisu hjälper dig att hålla koll på hur dina studier fortskrider och beskriver på ett visuellt sätt vilka studier du har avlagt och vad som ännu saknas i din examen. Du kan få direkt respons på din plan från din handledande lärare och svar på dina frågor via Sisu.

I Sisu gör du följande:

  • planerar och gör ett schema för dina studier
  • anmäler dig till undervisningen
  • ansöker om tillgodoräknande av studier som avlagts annanstans
  • tar del av bedömningen av de studieperioder du avlagt
  • tar emot information om godkända studiehelheter
  • ansöker om att få betyg över avlagd examen
  • ansöker om tilläggstid

Du planerar studierna i Sisu före du anmäler dig till undervisningen. I praktiken lägger du först till en kurs i studieplanen och efter det gör du den egentliga kursanmälan. Att du planerar och gör ett schema för dina studier betyder ändå inte att utbudet av de kurser du kan avlägga blir mindre. Alla studieperioder som Helsingfors universitet erbjuder finns i Sisu. Din studieplan behöver inte heller genast vara färdig, utan det går bra att göra förändringar i planen under studiernas gång.

Om du använde WebOodi då du började studera och har övergått till Sisu våren 2021 är det möjligt att vissa studieperioder är placerade fel i din studieplan. Det är också möjligt att de har flyttats till Lägg till planen-balken. Här kan du till exempel använda det fria redigeringsläget. Använd det fria redigeringsläget för att flytta kurser till deras rätta platser. Kolla instruktionerna i Sisu om hur du kommer igång samt om eventuella problem som kan uppstå då uppgifter har förts över till Sisu.

Från WebOodi till Sisu?

Då Sisu togs i bruk våren 2021 skedde många förändringar och det tar lite tid innan vi alla har lärt oss det nya systemet. Den par minuter långa videon nedan förklarar vad förändringen handlar om!

Du kan titta på videon som visades vid introduktionstillfället som hölls för studerandena 25.2.2021.

Du kan också titta på den video som visades vid informationstillfället som hölls för studerandena 11.11.2020. På infotillfället som strömmades från Tankehörnan presenterades de förändringar som Sisu innebär för studierna och man besvarade studenternas frågor. Tillfället är på finska men videon är textad till alla tre språk.

 

 

 

Video på YouTube Introduktionen för studerande 25 februrari 2021 Infotillfället 11.11.2020

Vissa informationskällor är pålitligare än andra.

-www.studies.helsinki.fi-

När du undrar, fråga.

-sisu-info@helsinki.fi-