7.2.2022

Visste du det här om studiestödet?

BLOGG

Kolla dessa fyra tips om studiestödet.

 

  1. Du måste ha 18 studiedagar under de månader du inleder och avslutar dina studier.

Du kan få studiestöd för högskolestudier, vanligen i nio månader från september till maj. Du kan få stöd för en kortare eller längre tid under läsåret om du till exempel studerar under sommarmånaderna. Var uppmärksam då du inleder och avslutar dina studier. Du kan få studiestöd för den första studiemånaden det första studieåret och den sista studiemånaden det sista studieåret, om månaden innehåller minst 18 dagar som hör till studietiden. Om du till exempel lyfter studiestöd den månad du får din examen, men inte studerar minst 18 dagar under denna månad, kan Fpa senare kräva att du betalar tillbaka stödet du fått för denna månad.

 

  1. Du kan lyfta studielån också om du inte tar emot studiestöd för vissa månader.

Antalet studiestödsmånader beror på när du har inlett studierna. Studenter som inlett sina studier efter 1.8.2017 har vanligen 48 stödmånader. Om stödmånaderna håller på att ta slut kan man öka antalet månader genom att betala tillbaka eller annullera studiestödsmånader. Samtidigt stiger gränsen för dina årsinkomster.

Fastän du annullerar studiestödsmånader kan du ändå lyfta studielån, om du lyft lånet innan du annullerat stödet. Om du redan lyft studielån behöver du inte återbetala det, trots att du annullerar eller betalar tillbaka stödmånader. Till exempel kan du inte lyfta studielån på vårterminen om du annullerar ditt studiestöd före den första januari, då du kan lyfta vårens studielån. Det lönar sig alltså inte att annullera studiestödet på förhand, om du ändå vill lyfta studielånet. Du kan också betala tillbaka stödet efter att du lyft det.

 

  1. Lyft inte studiestöd om du är sjuk.

Som studerande har du möjlighet att få sjukdagpenning om du blir sjuk medan du studerar. En kortvarig sjukdom hindrar dig inte från att få studiestöd, men det lönar sig att överväga om du vill använda dina studiestödsmånader medan du är sjukledig. Om du inte avlägger tillräckligt med studiepoäng kan du bli tvungen att ge Fpa en utredning över hur dina studier framskridit. Om du är sjuk då du lyfter studiestöd kan detta också inverka på längden på tidsfristen för studielånskompensation och studielånsavdrag. Tidsfristen för studielånskompensation eller studielånsavdrag kan förlängas på grund av sjukdom endast om du fått sjukdagpenning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga.

Då du blir sjuk kan du ansöka om sjukdagpenning och fortsätta att lyfta studiestöd. Om du beviljas sjukdagpenning, avslutar Fpa automatiskt ditt studiestöd, eftersom du inte kan få dessa båda förmåner samtidigt. Du kan fortsätta studera då du lyfter sjukdagpenning. Fpa tillåter studier i liten skala. Du kan studera 40% jämfört med terminens eller läsårets rekommenderade studietakt. Vid en högskola betyder detta tre studiepoäng i månaden, 12 studiepoäng per termin och 24 studiepoäng per läsår.

 

  1. Du kan få mera studielån då du är på utbyte.

Du kan få studiestöd från Fpa också då du är på utbyte. Studiestödets belopp är det samma som för studier i Finland, men statsgarantin för studielån är högre. Då man studerar i Finland kan man få högst 650 euro i studielån per månad, medan man kan få 800 euro per månad i studielån om man studerar utomlands. Kom ihåg att meddela om dina utlandsstudier till Fpa.

Man kan inte få allmänt bostadsbidrag för studier utomlands. Om du bor i en hyresbostad under dina utbytesstudier kan du få studiestödets bostadstillägg. Tillägget är 210 euro i månaden och påverkas inte av hyresbeloppet.

 

Har du ännu några frågor?

Ta kontakt med: Tiia Niemi, 050 543 0908, tiia.niemi@hyy.fi