17.6.2019

Vi söker urvalskoordinator för tiden 12.8–29.11.2019

Är begreppet god förvaltning bekant för dig? Vet du vad studentrepresentanterna i förvaltningen gör? Är du lika bra på att gestalta stora helheter som små detaljer? Kan du översätta byråkratspråk till ren finska? Om du svarade ja på en eller flera av de här frågorna kan du ansöka om att bli urvalskoordinator hos oss!

HUS söker en urvalskoordinator som ska bereda och genomföra val av studentrepresentanter i de olika förvaltningsorganen vid Helsingfors universitet. Under den kommande hösten utses studentrepresentanter till fakultetsråden och universitetskollegiet.

Urvalskoordinatorns viktigaste uppgifter är att administrera urvalsprocessen och urvalskommittéernas möten, att bereda valen och behandla ansökningarna samt att fungera som sekreterare för urvalskommittéerna. För uppdraget krävs också god kommunikations- och interaktionsförmåga.

Vi är:

  • En studentkår som betjänar cirka 26 000 studerande vid Helsingfors universitet
  • En effektiv, aktiv och engagerande arbetsgemenskap med cirka 14 fast anställda och 12 styrelsemedlemmar, som är studerande

Av dig önskar vi:

  • Kännedom om Helsingfors universitet, erfarenhet av att verka som studentrepresentant är meriterande
  • Noggrannhet och exakthet i arbetet
  • Att du kan förbinda dig till att göra kvällsarbete i oktober
  • Utmärkta kunskaper i finska, kunskaper i svenska och engelska är en fördel
  • God kommunikations- och interaktionsförmåga

Av oss får du:

  • Lön enligt studentkårernas kollektivavtal, med eventuella utbildnings- och erfarenhetstillägg samt lunchförmån
  • En avspänd och trevlig arbetsgemenskap
  • Flexibel arbetstid och möjlighet att arbeta på distans

Arbetet görs i samarbete med HUS sakkunniga och styrelsemedlem med ansvar för val av studentrepresentanter i förvaltningen.

Skicka in ett fritt formulerat ansökningsbrev på max. en sida, där du berättar på vilket sätt ditt kunnande och din erfarenhet motsvarar våra ansökningskriterier. Bifoga också meritförteckning. Skicka in ansökan senast 5.8 före kl. 12.00 till adressen kirjaamo@hyy.fi. Intervjuer hålls 7.-8.8.

Arbetet börjar 12.8 eller enligt överenskommelse och det slutar 29.11.2019. Arbetstiden är i medeltal 20 timmar i veckan (53 %). I oktober, då urvalskommittéerna håller sina möten, krävs mera intensiva arbetsinsatser.

Ytterligare information ges av:

Aaro Riitakorpi, generalsekreterare
aaro.riitakorpi@hyy.fi
040 0816 426