7.12.2020

Vi söker kandidater till SSI:s styrelse för år 2021

Vi söker kandidater till Svenska Studerandes Intresseförening SSI:s styrelse för år 2021.

SSI är en intresseorganisation för svenskspråkiga studerande och fungerar bland annat som utgivare av tidningen Studentbladet och ordnar gemensamma evenemang för svenskspråkiga och tvåspråkiga studerande. SSIs medlemskorporationer är förutom HUS också Aalto-universitetets studentkår AUS, Arcada studerandekår ASK, Teknologföreningen och HUS svenskspråkiga nationer Nylands Nation, Östra Finlands Nation, Åbo Nation och Vasa Nation.

SSI:s styrelse för år 2021 kommer att komplementeras på föreningens extraordinära höstmöte. Medlemskorporationerna utser sina kandidater för styrelsen och det kan väljas högst två personer från samma medlemskorporation till styrelsen. Du kan söka till styrelsemedlem eller ordförande.

De med ambitioner att kandidera bör skicka in en fritt formulerad ansökan till HUS (hallinto@hyy.fi) senast 15.12.2020 klockan 23:59. HUS bedömer ansökningarna på basis av den sökandes kunskaper i det svenska språket, kännedom om fältet av svenskspråkiga aktörer inom HUS samt tidigare erfarenhet i styrelsearbete. HUS representanter förväntas aktivt hålla kontakt med HUS styrelse i frågor som gäller SSI. Möjliga urval görs på basis av dessa kriterier, så glöm inte att föra fram dem i ansökan.

HUS styrelse behandlar ansökningarna på sitt möte 17.12.2020 och meddelar därefter de sökande om resultatet. Vi önskar att HUS kandidater i mån av möjlighet kan delta i SSI:s extra föreningsmöte på 18.12.2020 kl. 15.00 via Zoom.

 

Mer information

Lovisa Hirvonen
styrelsemedlem
Studenkåren vid Helsingfors Universitet – HUS
lovisa.hirvonen@hyy.fi

Alexandra Bruncrona
ordförande
Svenska Studerandes Intresseförening r.f.
ordforande@stbl.fi

Karolina Lång
viceordförande
Svenska Studerandes Intresseförening r.f.
viceordforande@stbl.fi