7.12.2020

Haemme ehdokkaita SSI:n hallitukseen vuodelle 2021

Haemme ehdokkaita Svenska Studerandes Intresseföreningenin eli SSI:n hallitukseen vuodelle 2021.

SSI on ruotsinkielisten opiskelijoiden kattojärjestö, joka julkaisee Studentbladet-lehteä ja järjestää yhteistapahtumia ruotsinkielisille sekä kaksikielisille opiskelijoille. SSI:n jäsenyhteisöjä ovat HYYn lisäksi Aalto Yliopiston Ylioppilaskunta AYY, Arcada studerandekår ASK, Teknologföreningen sekä HYYn piirissä toimivat ruotsinkieliset osakunnat Nylands Nation, Östra Finlands Nation, Åbo Nation ja Vasa Nation.

SSI:n hallitusta vuodelle 2021 täydennetään ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa. Jäsenyhteisöt asettavat omat ehdokkaansa hallitukseen ja yhdestä jäsenyhteisöstä voidaan valita maksimissaan kaksi henkilöä SSI:n hallitukseen. Hakea voit hallituksen jäseneksi tai puheenjohtajaksi.

Hakijoiden tulee toimittaa vapaamuotoinen hakemuksensa HYYlle (hallinto@hyy.fi) 15.12.2020 klo 23.59 mennessä. Katsomme haussa eduksi sujuvan ruotsin kielen taidon, HYYn ruotsinkielisen toimijakentän tuntemuksen ja aiemman kokemuksen hallitustyöskentelystä. HYYn edustajien edellytetään pitävän tiivistä yhteyttä HYYn hallitukseen SSI:tä koskevissa asioissa. Valinnassa painotetaan yllämainittuja, joten tuothan ne esiin hakemuksessasi.

HYYn hallitus käsittelee hakemukset kokouksessaan 17.12.2020, minkä jälkeen hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksesta. HYYn ehdokkaaksi hakevien toivotaan mahdollisuuksien puitteissa pääsevän paikalle SSI:n ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen 18.12.2020 klo 15.00 Zoomissa.

Lisätietoja

Lovisa Hirvonen
hallituksen jäsen
lovisa.hirvonen@hyy.fi

Alexandra Bruncrona
puheenjohtaja
Svenska Studerandes Intresseförening r.f.
ordforande@stbl.fi

Karolina Lång
varapuheenjohtaja
Svenska Studerandes Intresseförening r.f.
viceordforande@stbl.fi