Stäng

Vi söker en vikarie för den sakkunniga för utbildningspolitik!

4.10.2019

Vi söker en vikarie för den sakkunniga för utbildningspolitik!

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) är ett offentligrättsligt samfund med 27 000 universitetsstuderande som medlemmar, och verkar som intressebevaknings- och serviceorganisation för sina medlemmar och medlemsföreningar.

Vi söker en sakkunnig för utbildningspolitik för ett arbetsledighetsvikariat från och med 25.10.2019 eller enligt överenskommelse till 22.12.2020.

Drömmer du om en karriär där du direkt kan påverka såväl den finländska utbildningspolitiken som studenternas liv? Vill du arbeta för högskolebildningens tillgänglighet, en studiekultur som stöder studentens välbefinnande och att universitetsdemokratin förverkligas? Är intressebevakning och att informera om det din grej, eller inspireras du av nya undervisningsmetoder och av att befrämja studenternas internationalisering? Om ja, vill vi att du blir en del av vår avspända och kunniga arbetsgemenskap!

I ditt arbete ansvarar du för studentkårens utbildningspolitiska påverkan och av att uppfatta de trender som gäller det. Du befrämjar också studenternas internationalisering och skapar möjligheter för deras studietida samhälleliga aktivitet. Dessutom ansvarar du för att framlägga det egna områdets ärenden för HUS styrelse. En väsentlig del av ditt arbete är också att informera om utbildningspolitiska frågor, både internt på kansliet och externt exempelvis genom att träffa intressentgrupper och delta i diskussionen på de sociala medierna.

Vi är:
En studentkår med cirka 27 000 medlemmar
En effektiv, aktiv och passionerad intressebevakare
En engagerad och ungdomlig arbetsgemenskap bestående av bland annat 8 sakkunniga och 12 styrelsemedlemmar, som sköter saker tillsammans på ett sakkunnigt och avspänt sätt.

Vi förväntar av dig:
Grundläggande kunskaper om utbildningspolitik och de nurådande trenderna
Intresse för arbetslivs- och internationaliseringsfrågor
Kommunikativa färdigheter och vilja att utvecklas som influencerkommunikatör
Ett noggrant arbetssätt, förmåga att hantera också stora helheter
Vilja att utvecklas som sakkunnig
Ett självständigt grepp, förmåga att arbeta i team och problemlösningsförmåga
Högskolestudier
Som fördelar i arbetet ser vi speciellt goda kunskaper i svenska och engelska

Av oss får du:
Intressanta, självständiga och utmanande arbetsuppgifter
Lön enligt studentkårernas kollektivavtal med eventuella utbildnings- och erfarenhetstillägg
Utbildnings- och utvecklingsmöjligheter
Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete
Härliga kolleger

Ansökningstiden går ut söndagen den 20 oktober kl. 23.59. Skicka en fritt formulerad ansökan på högst en sida och bifoga din meritförteckning. Skicka ansökan till adressen hallinto@hyy.fi med rubriken ”Sakkunnig”. Platsen kan tillsättas redan innan ansökningstiden utgått när vi hittar en lämplig person. Mer information ger generalsekreterare Aaro Riitakorpi (0400 816 426), aaro.riitakorpi@hyy.fi.

HUS betonar mångfald och likabehandling i sin verksamhet. Vi efterlyser så många sökande med olika bakgrunder som möjligt. Ansökningarna behandlas anonymiserat i ansökningens första skede.