25.8.2022

Vi söker en koordinator för Moçambique-projektet för 2022-2023

NYHET

HUS och medborgarorganisationen Associação PROGRESSO genomför ett fyraårigt samarbetsprojekt i staden Pemba, i norra Moçambique. Målet med projektet är att stödja skolgången under elevernas sista år i grundutbildningen. Projektet stöder särskilt flickor samt ungdomar med funktionsnedsättning, samtidigt som man arbetar för att skolbarnen inte ska avbryta sin skolgång.  Vi söker nu en koordinator för projektet.

Projektet genomförs som ett utvecklingssamarbetsprojekt vid HUS och pågår till våren 2023.

Uppdraget som koordinator är ett förtroendeuppdrag vilket betyder att koordinatorn inte får någon lön. Däremot får koordinatorn ett arvode på 1500 euro. Koordinatorn jobbar tillsammans med en projektgrupp, som består av frivilliga, och som stöder koordinatorn i uppdraget. Projektgruppen rapporterar till utvecklingssamarbetsutskottet vid HUS. Uppgifterna inom projektet utförs både på kontorstid och på kvällstid. Det är en fördel för den som söker jobbet om man är duktig på att sköta koordineringsuppgifter och om man har tidigare erfarenhet av att jobba inom projektet. Dessutom förutsätter vi att den som väljs till koordinator:

  • Ordnar Moçambique-projektgruppens möten och fördelar uppgifterna mellan medlemmarna i projektgruppen. Verksamheten i gruppen är internationell så arbetsspråket är ofta engelska
  • Håller kontakt med samarbetsorganisationen Progresso i Moçambique (på portugisiska)
  • Deltar i utvecklingssamarbetsutskottets möten
  • Planerar eventuella resor inom projektet tillsammans med projektgruppen
  • Samarbetar med HUS styrelse i frågor som rör projektet
  • Följer upp projektets ekonomi och administration tillsammans med HUS ekonomi- och servicechef

 

Ansökan till uppdraget skickas senast 7.9 kl. 23.59 till addressen hallinto@hyy.fi. Vid behov intervjuar vi sökandena måndagen 12.9 och målet är att den nya koordinatorn väljs på HUS styrelsemöte 14.9.2022.

HUS betonar mångfald och likabehandling i sin verksamhet. Vi hoppas att vi får så många ansökningar som möjligt från sökande med olika slags bakgrund. I första skedet av anställningsprocessen behandlas ansökningarna anonymt.

 

Mera information

Sonja Naalisvaara

Utvecklingssamarbete, staden, boende och hälsa

sonja.naalisvaara@hyy.fi