22.5.2020

Vi söker en gemenskapsexpert

NYHETER

Sök som gemenskapsexpert senast onsdagen den 10 juni!

 

Vi är Studentkåren vid Helsingfors universitet, HUS bland kompisarna. Vi är ett offentligrättsligt samfund med 27 000 universitetsstuderande som medlemmar, och verkar som intressebevaknings- och serviceorganisation för våra medlemmar och medlemsföreningar.

Njuter du av projektledning och av att arbeta bland frivilliga? Skulle du vilja planera och utveckla utbildningar för en mångsidig och entusiastisk grupp? Behärskar du grunderna i inspirerande kommunikation? Intresserar en uppgift där du får skapa ny praxis och utveckla dig själv i en sporrande miljö?

Om du svarade ja på frågorna vill vi ha dig i vår avslappnade och kunniga arbetsgemenskap!

Vi söker en gemenskapsexpert för en heltidsanställning, med början omedelbart eller enligt avtal. Uppgiften är helt ny och befattningsbeskrivningen skapas till en del när arbetet inleds. På grund av det är uppgiften en visstidsanställning fram till den 28 maj 2021 och arbetsbeskrivningen kommer att utvärderas under anställningförhållandet. Beslut om arbetets fortsättning fattas under våren 2021 i god tid före anställningens överenskomna upphörande.

 

Som expert ansvarar du för att leda och utveckla vår frivilligverksamhetshelhet.  Du utvecklar studentkårens frivilligverksamhet tillsammans med HUS styrelsemedlemmar och övriga experter. På grund av frivilligverksamhetens karaktär består arbetet av en del arbetsuppgifter kvällstid.

 

Vi är:

 • En studentkår med ungefär 27 000 medlemmar
 • En gemenskap bestående av hundratals frivilliga
 • En innovativ, effektiv och  framstegsvänlig förnyare av studentkulturen
 • En engagerad och ungdomlig arbetsgemenskap bestående av bland annat 13 sakkunniga och 12 styrelsemedlemmar, som sköter saker tillsammans på ett sakkunnigt och avspänt sätt.

 

Av dig förväntar vi:

 • Erfarenhet av att leda och utveckla frivilligverksamhet
 • Erfarenhet av att ordna utbildningar och utbilda
 • Grundläggande kännedom om studentkulturen och studentevenemang
 • Erfarenhet av evenemangsarrangemang
 • Kommunikativa färdigheter och vilja att utvecklas som kommunikatör
 • Ett noggrant arbetsgrepp, förmåga att behärska även stora helheter och projekt
 • Ett självständigt grepp, lednings-, teamarbetes- och problemlösningsförmåga
 • Högskolestudier
 • Goda kunskaper i svenska och engelska

 

Vi ger dig:

 • Intressanta, självständiga och utmanande arbetsuppgifter
 • Lön enligt studentkårernas kollektivavtal med eventuella utbildnings- och erfarenhetstillägg
 • Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete
 • Härliga kolleger

 

Ansökningstiden går ut onsdagen den 10 juni kl. 23:59. Skicka din meritförteckning och en fritt formulerad och kompakt ansökan till adressen hallinto@hyy.fi med rubriken ”Gemenskapsexpert”. Intervjuerna strävas att ordnas på måndag  den 15 juni.

HUS betonar mångfald och likabehandling i sin verksamhet. Vi efterlyser så många sökande med olika bakgrunder som möjligt. I ansökningens första skede behandlas ansökningarna anonymiserat.

 

Tilläggsinformation:

Generalsekreterare Aaro Riitakorpi

0400 816 426

aaro.riitakorpi@hyy.fi