2.5.2022

Vi söker en föreningssakkunnig för en visstidsanställning!

NYHET

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) är ett offentligrättsligt samfund med 26 000 studenter som medlemmar. HUS fungerar som intresse- och serviceorganisation för sina medlemmar och för de föreningar som verkar inom studentkåren.

Vi anställer nu en vikarie för vår föreningssakkunniga. Anställningen är tidsbunden och börjar 1.8.2022 eller enligt överenskommelse, och pågår till 28.2.2023.

Skulle du vilja jobba med och befrämja frivillig studentverksamhet? Trivs du med att ordna skolningar och evenemang? Känner du till hur studentföreningar fungerar och vad de gör? Kan du föreningslagen och principerna för god förvaltning på dina fem fingrar? Skulle du vilja utveckla HUS föreningsservice så att den blir ännu bättre? Är du dessutom intresserad av att utveckla och planera studentutrymmen? Har du erfarenhet av att upprätthålla register och förmåga att kommunicera effektivt? Om du svarar ja på en av frågorna, eller rentav på flera av frågorna, är det precis dig vi söker.

Till dina uppgifter som föreningssakkunnig hör bl.a. planering och genomförande av skolning, rådgivning och kommunikation till föreningar som verkar inom HUS. I arbetet ingår dessutom koordinering och utveckling av föreningsservice och -stöd i samarbete med den styrelsemedlem som ansvarar för föreningsfrågor. Ytterligare upprätthåller den föreningssakkunniga studentkårens föreningsdatabaser och koordinerar beviljandet av föreningsstöd. Den sakkunniga är föredragande i HUS ekonomidirektion i ärenden som gäller föreningar och sköter också ärenden i anknytning till föreningarnas verksamhetslokaler i HUS.

Vi förväntar oss:

Kännedom om studentföreningar och -kultur

Erfarenhet av föreningsekonomi och -förvaltning

Goda IT-kunskaper

Stresstålighet

God kommunikations- och interaktionsförmåga

Goda kunskaper i finska, svenska och engelska

Högskolestudier

Erfarenhet av att ordna evenemang och skolningar

Förmåga att uppfatta stora helheter och lära sig nytt

 

Vi erbjuder dig:

Intressanta, självständiga och utmanande arbetsuppgifter

Lön enligt studentkårernas kollektivavtal inklusive eventuella utbildnings- och erfarenhetstillägg

Möjligheter till vidare utbildning och utveckling

Flexibla arbetstider och möjlighet att jobba på distans

Fantastiska kollegor

Grundlönen för HUS sakkunniga är 2398,50 euro/månad (löneklass III enligt kollektivavtalet) Tidigare erfarenhet och utbildning inverkar också på lönen. Lönen för en person som avlagt lägre högskoleexamen och som inte sedan tidigare har erfarenhet av motsvarande uppgifter kunde till exempel vara 2458,50 euro/månad. Vår ekonomi- och servicechef ger gärna mera information om lönen.

Vi hoppas att du skickar din ansökan och meritförteckning senast söndag 15.5.2022 till adressen hallinto@hyy.fi. Skriv ”Järjestöasiantuntija/Föreningssakkunnig” som rubrik på ditt meddelande. I första skedet av anställningsprocessen behandlas ansökningarna anonymt. Vi kontaktar alla sökande vecka 21. Anställningsintervjuerna ordnas på HUS kansli vecka 22.

HUS betonar mångfald och likabehandling i sin verksamhet. Vi hoppas att vi får så många ansökningar som möjligt från sökande med olika slags bakgrund.


Närmare information:

Laura Ylitalo
ekonomi- och servicechef
045 165 5011
laura.ylitalo@hyy.fi