20.9.2022

Vi söker en barnskötare på deltid till vår barnpassningsservice Lilla HUS

UUTINEN

Arbetsförhållandet inleds 10.10 eller enligt överenskommelse och är i kraft tillsvidare.

Lilla HUS erbjuder studentkårens medlemmar tillfällig barnpassningshjälp. På Lilla HUS tar vi emot barn som är minst 6 månader gamla och för högst fyra timmar i taget. Lilla HUS är öppet må-to kl. 8-16 och fre kl. 8-14. Lilla HUS finns i universitetets lokaler på Brobergsterrassen. För tillfället har Lilla HUS en anställd.

Till barnskötarens arbetsuppgifter hör bl.a. att ta emot barnen, sköta de yngre barnen och att leda de äldre barnens lek och pyssel. Till uppgifterna hör också att tillsammans med den andra anställda sköta betalningstrafiken och se till att utrymmena hålls städade och prydliga.

Vi förväntar oss att du tycker om barn och att du uppriktigt känner att du trivs med dem samt att du har lätt att komma överens med olika slags människor. Vi önskar att du har erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter. Du behöver i ditt arbete god förmåga att samverka med andra människor och du ska vara både uppfinningsrik och ha ett gott tålamod. Du behöver också kunna engelska i jobbet och kunskaper i svenska räknas som en fördel.

Vi erbjuder ett självständigt arbete, en trevlig och mångsidig arbetsgemenskap samt en intressant möjlighet att få en inblick i studievärlden. Grundlönen är enligt studentkårens löneavtal 1147,34 €/månad med eventuella utbildnings- och erfarenhetstillägg. I lönen ingår dessutom lunch- och motionsförmån. Det är fråga om ett deltidsarbete, 3 dagar (ca 22,5 timmar) i veckan.

Du kan skicka din fritt formulerade ansökan elektroniskt till adressen hallinto@hyy.fi senast 2.10. Vi kvitterar att vi tagit emot din ansökan och alla ansökningar behandlas anonymt. Vi kontaktar alla sökande senast 3.10. Arbetsintervjuerna hålls tisdagen 4.10 och fredagen 7.10 på Lilla HUS.

Närmare information ger barnskötare Katariina Haikala-Tikander  (tfn  050 303 8333) och ekonomi- och servicechef Jaakko Kalske (tfn 050 524 0087).

Du kan läsa mera om verksamheten vid Lilla HUS på HUS webbplats.