30.3.2023

Vi är inte bara boskap

BLOGG

Internationella studenter är en del av den debatt som pågår i samband med riksdagsvalet på söndagen i Finland, men tyvärr bara på ett mycket specifikt sätt och av mycket specifika orsaker. Man får oss att känna oss som boskap, istället för människor: man fäster knappt någon uppmärksamhet vid vårt välbefinnande och vad som borde göras för att vi ska tycka att tanken att stanna kvar i Finland känns bättre än bara något som man kan stå ut med.

 

Studenternas ställning i det finländska samhället har varit ett hett diskussionsämne och man har bland annat debatterat frågor som handlar om studenternas försörjning, krisen gällande studenternas psykiska hälsa och kvaliteten på utbildningen. Internationella studenter utgör också en del av den här diskussionen, men tyvärr bara på ett sätt: man talar ofta bara om oss, men ingen talar med oss. Diskussionerna och deras innehåll får inte oss att känna oss välkomna eller uppskattade, utan mera som ett nödvändigt livlöst verktyg för Finlands framtid. Istället borde man tala om målen för hur vi kan leva vårt liv i framtiden i Finland, både medan vi studerar och efter våra studier.

Då man talar om internationella studerande är det denna fråga som ofta kommer upp: bristen på kunnande och kompetens i Finland (78% av företagen säger att deras verksamhet lider av bristen på talangfulla och kunniga arbetstagare) att det behövs ”internationella experter” för att säkerställa tillgången på kompetent arbetskraft i Finland under följande generationer. Dessutom poängterar man att landet behöver flera skattebetalare för att garantera det finländska välfärdssamhällets fortlevnad i och med att befolkningen åldras. Vi hör ingen av kandidaterna tala om hur man planerar göra livet i Finland till ett fullvärdigt liv som är värt att levas, istället för ett liv som man knappt står ut med.

Precis som alla andra grupper av människor har internationella studenter förhoppningar, drömmar, önskningar, ambitioner och mål. Vi är inte bara en flock boskap som studerar vid finländska högskolor för att uppfylla behovet av arbetskraft och skattebetalare. Vi försvinner inte bara någonstans in i mörkret om kvällarna, osedda och utan något annat liv, bara för att igen dyka upp nästa dag för att lära oss och att arbeta. Vi vill ha tillgång till service och vi vill bli mänskligt behandlade; vi vill inte utsättas för trakasserier eller rasism. Vi vill ha karriärer inom vårt eget kunskapsområde trots att vi inte (ännu) talar (flytande) finska eller svenska. Vi vill inte bara bli tolererade – ibland knappt ens det – utan välkomnade, inkluderade och sedda.

Det är inte lätt att vara immigrant. Det är aldrig lätt att befinna sig någon annanstans än i sitt hemland, även om man har flyttat bort under mycket priviligierade omständigheter. Vid sidan av studierna bekantar sig de internationella studenterna med ett helt nytt land, ett nytt språk och en ny kultur, som är mycket olik den egna kulturen. Att vara en internationell studerande är en konstant inlärningsprocess, också utanför universitetet, och omfattar allt från det att vi försöker förstå produktetiketter i butiken till att vi försöker lära oss att fungera enligt de sociala normerna i Finland. Finländarnas attityder mot utlänningar gör det inte heller lättare.

För studerande, som kommer från områden utanför EU, ökar stressen av den oro som studerandena känner över hur de ska klara av läsårsavgifterna utan att studierna drar alltför mycket ut på tiden. Dessutom är all byråkrati i samband med visumansökningar och kontakterna till Migri ofta mycket stressande och allt detta gör hela situationen utmanande. Varför ska man gå igenom all denna stress då man inte ens kan vara säker på att hitta ett jobb efter att man studerat färdigt? Allt det här förklarar varför 40 % av de internationella studenterna inte är säkra på om de vill stanna kvar i Finland efter att de avlagt examen.

Därför hoppas jag att alla de som kan rösta, tänker på de internationella studenternas situation och verklighet, då de röstar. Och till er kandidater: då ni talar om internationella studenter, tala med oss om hur ni planerar att förbättra vårt liv i Finland, inte bara om vad ni behöver få ut av oss. Lär känna oss. Fråga oss vad vi behöver. Fortsätt med det då ni blir invalda i riksdagen. De som röstar och den nya riksdagen kan förbättra situationen för de internationella studenterna om de bestämmer sig för att göra det, och samtidigt göra oss till en uppskattad, respekterad och väsentlig del av det finländska samhället. Ni fattar de beslut som antingen får oss att vilja stanna här eller inte. Fatta de rätta besluten.

 

Originalspråket i detta blogginlägg är engelska.

 

Eugenie Touma van der Meulen (they/she)

Styrelsemedlem med ansvar för jämlikhet och internationella ärenden