4.6.2021

Vem vågar man fråga om kommunen?

BLOGG

Kommunpolitiken har alltid varit lite oklar för mig och jag tror inte att jag är ensam om det. Jag tog reda på vad det är som kommunen gör i det stora hela och vilken roll vi ungdomar har i kommunalpolitiken. Under resans gång fick jag prata med den nuvarande borgmästaren för Helsingfors, Jan Vapaavuori, som förutom att prata om kommunens verksamhet drog ett kommunskämt på min begäran!

 

Valdeltagandet bland ungdomar i kommunalval är ingen munter läsning. I kommunalvalet 2017 röstade 42,5 procent av 18-åringarna, men av 20-åringarna endast 33,0 procent. Valdeltagandet ökar rätt så jämnt till 57,6 procent bland 42-åringar och är som högst i gruppen 73-åringar, varav 76,7 procent röstade i kommunalvalet.

Källa: Statistikcentralen

 

Vad händer när ungdomarna inte röstar?

I Helsingfors är medelåldern för stadsfullmäktigeledamöterna 45 år, medan den för invånarna är 40 år. Det är bekymmersamt att det inte finns ungdomsrepresentanter i rätt proportion i de organ som beslutar om frågor som rör oss alla.

Borde ungdomarna rösta på ungdomar? Enligt borgmästare Vapaavuori borde egentligen alla, även de äldre, rösta på ungdomar: ”I det stora hela borde man inte fastna för åldern, men unga kandidater är framtidsorienterade”.

Eller hur! Vi ungdomar har väldigt mycket att komma med i de dammiga fullmäktigesammanträden där visioner för utveckling av en modern stad behövs vid sidan av erfarenhet.

 

Låt oss respektera kommundemokratin

Förutom att rösta kan vi medborgare under mandatperioden kontakta fullmäktigeledamöter eller till exempel tillsammans komma med invånarinitiativ. Jag skulle till exempel gärna ha fler lokaler som möjliggör loppisar och extra satsningar på mentalvårdsservice.

Jag frågade borgmästaren vilka invånarinitiativ som han själv kommer ihåg att ha stött på under årens lopp: ”Oftast handlar önskemålen helt enkelt om vår vardag. Papperskorgar, toaletter och skyltar. Frågor som påverkar våra vardagliga upplevelser”. Svaret överraskade mig, men jag kan förstå det. Sommarpicknick i parken planeras ofta utifrån om det finns en toalett i närheten och å andra sidan om det går att ta sig dit enkelt kollektivt eller en med stadscykel.

Borde kommunen lyssna mer på sina invånare, organisationer och experter? Enligt borgmästaren har det åtminstone i Helsingfors funnits en vilja att skapa sådana tillfällen. Men att höra och lyssna är förstås två skilda saker. ”Det gäller att skapa äkta möjligheter till att bli lyssnad. En fungerande demokrati kräver att beslutsfattarna måste ges möjligheten att förstå olika synvinklar. Dessutom bör man i kommunerna försvara dem som inte deltar, de är lika viktiga som invånare”, konstaterar borgmästaren.

 

Studenter är starka 

Vi studenter kan påverka på riktigt! Enbart vid Helsingfors universitet studerar 26 000 personer. Det lägsta antalet röster som krävdes för att komma in i fullmäktige i förra valet var 457 röster i Helsingfors och 264 röster i Esbo. Om till exempel de 3 000 studenter som studerar vid pedagogiska fakulteten skulle rösta organiserat, kunde vi få cirka 6 egna representanter direkt i Helsingfors stadsfullmäktige.

Det finns gott om bra kandidater, och i detta val är största delen av dem aktiva i sociala medier så det är enkelt att hitta de teman och värden som de tänker driva. Det går också att läsa vilka mål för olika organisationer kandidaten har skrivit under och vad som sägs i partiets gemensamma mål.

Veckan startar, nu ska vi bara bestämma! Det är inte så farligt om du inte vet kandidatens åsikt om stadens varje papperskorg och vägsträcka, det är helheten som avgör och att personen delar de mål och värden som är viktiga för dig. Låt oss ge de människor som är beredda att bygga en bra plats för oss att leva i en möjlighet att bevisa sitt värde. Gå och rösta, ta med kompisarna och glöm inte valkaffet med bulle.

Och nu till det viktiga, dvs. finns det kommunskämt, Jan?

”Nja, kommunen är väl inte någon humorgren… Men visst får de där Åboborna oss alltid att skratta.”

 

Sophie Nyyssönen
HUS styrelse (Staden, World Student Capital, boende, studenter med familj)

 

Sophie Nyyssönen, 28 år
Stadsdel där du bor? Berghäll
Favoritställe i Helsingfors? Hundparken på Råholmen
Studier? Pedagogik, HU
HUS bakgrund? I HUS delegation 2017-fortfarande

Jan Vapaavuori, 56 år
Stadsdel där du bor? Tölö
Favoritställe i Helsingfors? Stadiontornet
Studier? Juridik, HU
HUS bakgrund? I HUS delegation 1987–1991

Kommun 101:

 
Hälsa: Primärvård, mental hälsa, specialsjukvård
Socialservice: Försörjning, rehabilitering, barnskydd, äldre, handikappade, missbrukararbete, ungdomsarbete
Utbildning: Från ung till gammal, från småbarnspedagogik till gymnasiet, livslångt lärande, skoltransporter, morgon- och eftermiddagsverksamhet, skolbarnens klubbverksamhet
Byggande: Markanvändning, stadsplanering, kommunens lokaler, kommunteknik
Underhåll: Inomhusluft, gator, avfall, vatten, el
Trafik: Trafikplanering, från fotgängare till cyklister, kollektivtrafik och privatbilism
Förvaltning: Beskattning, strategi, kommunikation, digitala tjänster, dataskydd, statistikföring, främjande av kommundemokrati, samarbete med intressentgrupper, organisationer, sammanslutningar och invånare
Och mycket annat: T.ex. företagande, sysselsättning, jämställdhet, likvärdighet, tillgänglighet, internationell verksamhet, invandring, miljö, anpassningsåtgärder till klimatförändring, hållbar utveckling, säkerhet, bibliotek, konst och kulturinstitutioner, evenemang, motion, hobbyverksamhet, rättshjälp, främjande av välmående och social hållbarhet

 

Källor:
https://www.kuntaliitto.fi/
https://www.kotikunta.fi/espoo.php?a=5182
https://www.kotikunta.fi/helsinki.php
https://www2.helsinki.fi/fi/kasvatustieteellinen-tiedekunta/tiedekunta
https://vaalit.yle.fi/tulospalvelu/kv2017