Stäng

Världsfred skapas med god utbildning | HUS

24.10.2019

Världsfred skapas med god utbildning

God FN-dag! Förentanationerna gör ett viktigt arbete tillsammans för att avskaffa extrem fattigdom och befrämja hållbar utveckling. Verksamheten styrs av målprogrammet Agenda2030. För mig är målet ”En god utbildning” det betydelsefullaste. Enligt programmet ska alla världens medborgare garanteras en öppen, jämlik och högklassig utbildning samt möjlighet till livslångt lärande.

Jämfört med övriga världen känner vi i Finland väl till samhällsnyttan som tillgänglig utbildning ger. Vi förstår att utbildning inte får förbli ett privilegium för enbart barn och unga vars föräldrar har råd. Dock finns det fortfarande uppenbara jämställdhetsproblem i vårt utbildningssystem. Utbildningsområdena är fortfarande sexualiserade, utbildning ärvs fortfarande och invandrarungas utbildningsväg avbryts alltför ofta vid grundstadiet skev Hannele Kirveskoski från Finlands studerandekårers förbund SAMOK förra veckan. De här problemen bör lösas med tillgänglighetsprogrammet för utbildning som Antti Rinnes regering utlovat.

Som ett land känt för världens bästa utbildning har vi ändå råd att ta hand om andra än enbart våra ”egna”.  Finland måste arbeta för att alltfler människor runt om i världen har möjlighet till en avgiftsfri och högklassig utbildning.

Bäst befrämjas en globalt tillgänglig utbildning genom att använda minst 0,7 % av bruttonationalprodukten för utvecklingssamarbete i enlighet med FN:s rekommendationer. Att öka utvecklingssamarbetsanslaget skulle ge tilläggsresurser för att arrangera utbildning i den globala södern. Speciell uppmärksamhet bör fästas på utbildningskvaliteten. För tillfället får allt fler barn och unga runt om i världen gå i skola men en stor del av dem lär sig inte ens grundkunskaper i läsning och räkning såsom konstaterades av undervisnings – och kulturministeriet i juli.

Världsfred skapas med hjälp av utbildning. Den ger oss information, förståelse och empatiförmåga. Utbildning skapar framtidstro och förutsättningar för samhällelig påverkan och för att bygga ett liv likt sig själv. Helsingfors universitet har redan uttryckt sin vilja att vara med och lösa den globala inlärningskrisen (HS 24.8.) Så även HUS! I Finland har vi en stark vilja och förmåga att verka för en tillgänglig utbildning för alla. Nu behövs gärningar.

 

Paula Karhunen
Skribenten är HUS styrelsemedlem med ansvar för utbildningspolitik