24.10.2019

Maailmanrauhaa rakennetaan hyvällä koulutuksella

Hyvää YK:n päivää! Yhdistyneet kansakunnat tekevät yhdessä tärkeää työtä äärimmäisen köyhyyden poistamiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Toimintaa ohjaa Agenda2030 -tavoiteohjelma. “Hyvä koulutus” on itselleni ohjelman tavoitteista kaikkein merkityksellisin. Sen mukaan kaikille maailman kansalaisille tulee taata avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

Muuhun maailmaan verrattuna tunnistamme Suomessa hyvin saavutettavan koulutuksen yhteiskunnalle tuomat hyödyt. Ymmärrämme, ettei koulutus saa jäädä ainoastaan niiden lasten ja nuorten etuoikeudeksi, joiden vanhemmilla on siihen varaa. Toki koulutusjärjestelmässämme on yhä merkittäviä tasa-arvo-ongelmia. Koulutusalat ovat sukupuolittuneita, koulutus periytyy edelleen ja maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutuspolku katkeaa liian usein perusasteeseen, kuten SAMOK:n Hannele Kirveskoski viime viikolla kirjoitti. Antti Rinteen hallituksen lupaaman koulutuksen saavutettavuusohjelman on ratkaistava nämä ongelmat.

Maailman parhaasta koulutuksesta tunnettuna maana meillä on kuitenkin varaa pitää huolta myös muista kuin “omistamme”.  Suomen on tehtävä töitä sen eteen, että yhä useammalla ihmisellä ympäri maailman on mahdollisuus maksuttomaan ja laadukkaaseen koulutukseen.

Edistämme globaalisti saavutettavaa koulutusta parhaiten käyttämällä vähintään 0,7 % bruttokansantuotteesta kehitysyhteistyöhön YK:n suositusten mukaisesti. Kehitysyhteistyön määrärahojen kasvattaminen toisi lisäresursseja koulutuksen järjestämiseen globaalissa etelässä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää tämän koulutuksen laatuun. Tällä hetkellä yhä useampi lapsi ja nuori ympäri maailman pääsee kouluun, mutta suuri osa heistä ei opi edes lukemisen ja laskemisen perustaitoja, kuten opetus- ja kulttuuriministeriö totesi heinäkuussa.

Koulutuksella rakennetaan maailmanrauhaa. Se antaa meille paitsi tietoa, myös ymmärrystä ja empatiataitoja. Koulutus luo uskoa tulevaisuuteen sekä valmiuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja omannäköisen elämän rakentamiseen. Helsingin yliopisto on jo ilmoittanut haluavansa olla mukana globaalin oppimisen kriisin ratkaisemisessa (HS 24.8.) Niin myös HYY! Suomesta löytyykin valtavasti tahtoa ja taitoa toimia kaikille saavutettavan koulutuksen puolesta. Nyt tarvitaan tekoja.

Paula Karhunen
HYYn hallituksen koulutuspoliittinen vastaava