Aleksi Rytkönen
Aleksi Rytkönen
Aleksi Rytkönen
30.10.2019

Världen behöver räddning- kommentera universitetets strategi!

En målmedveten och enhetlig universitetsgemenskap är de vises sten som behövs när världen tappar bort sig emedan den ligger i luven på andra geopolitiskt. När Turkiet anfallit Rojava, Amazonas regnskogar brinner och polariseringen ökar kan det hända att människorna glömmer bort sig själva, tappar bort betydelsen som förbindelsen mellan empati och sinne har. Under denna  tid behövs universitetsutbildning, forskning- modiga universitet som kämpar för sanningen. Vid universitetet lär vi oss att  förstå andra människor och världen, öppna upp samhälleliga känslomässiga blockeringar.

Nästa år börjar en ny tioårig tidsperiod på Helsingfors universitets långa livscykel. Under det här året upprättar Helsingfors universitet en ny tioårsstrategi och vi studenter behövs. Strategin är universitetets högsta styrande dokument som fastställer de stora linjerna för de kommande åren. Universitetets nya värden är bildning, sanning, gemenskaplighet och frihet. Vi ska se till att de syns i skrivningarna i strategin.

Universitetsgemenskapen är förändringskraftig. Vi har klarat oss genom de stora omvälvningarna i historien, krigen, moderniseringen, digitaliseringen och globaliseringen. Vi har erbjudit lösningar från individnivå till samhällsnivå med vars hjälp samhällen kunnat växa och utvecklas.

För att bygga nytt måste vi samarbeta. Nu behöver universitetet just dig och dina upplevelser. Empati är en viktig del av strategiprocessen: genom att kommentera hjälper du den övriga universitetsgemenskapen att se universitetet genom studentens ögon. Vi kan se på universitetet och världen genom den prasslande overallen på en gulnäbb som börjar på universitetet om tio år.

Önskar du att undervisningen, studenternas ställning vid universitetet, vetenskapen eller  åtgärderna för att bekämpa klimatförändringen förändras? Rätt tid och plats för att påverka är nu.

Hurdant är ditt drömuniversitet? Kommentera före den 5 november! Det lyckas lätt med universitetets användarkoder.

Vår gemenskap är mycket stark. Låt oss visa det.

 

Aleksi Rytkönen
Skribenten är HUS styrelsemedlem med ansvar för utbildningspolitik.

 

Frågor som universitetets arbetsgrupper begrundat för att sporra kommenteringen:

  • Undervisning och lärande: Hur kan universitetet utbilda kritiska och etiskt arbetande framtida experter som kan förändra världen?
  • Vetenskap och kunskapens infrastrukturer: Hur kan vi främja öppen, långsiktig, högklassig och ansvarsfull vetenskap?
  • Vetenskap för alla: Hur kan vi stärka universitetets roll som en öppen lärande- och forskningsmiljö och en internationellt attraktiv partner, som förutspår samhällsförändringar och förmedlar genomslagskraftig kunskap och kompetens som grund för lösningar?
  • Arbets- och studiekultur: Hur kan vi stärka universitetets mångfald och gemenskapens välmående samt ge var och en möjlighet att inse vilken roll deras arbete och studier spelar för att vi ska kunna nå våra gemensamma mål?
  • Samarbete: Hur kan vi använda strategiskt samarbete för att öka universitetets konkurrenskraft samt forskningens genomslagskraft och innovationsverksamheten på ett globalt plan?