Aleksi Rytkönen
Aleksi Rytkönen
Aleksi Rytkönen
30.10.2019

Maailma kaipaa pelastusta — kommentoi yliopiston strategiaa!

Päämäärätietoinen ja eheä yliopistoyhteisö on tarvitsemamme viisasten kivi maailman kadottaessa itseään geopoliittisilla tukkanuottasilla. Turkin hyökättyä Rojavaan, Amazonin sademetsien palaessa ja polarisaation lisääntyessä ihmiset saattavat unohtaa itsensä, kadottaa empatian ja mielten välisen yhteyden merkityksen. Tänä aikana tarvitsemme yliopistokoulutusta, tutkimusta – rohkeita ja totuuden puolesta taistelevia yliopistoja. Yliopistossa opimme ymmärtämään muita ihmisiä sekä maailmaa, avaamaan yhteiskunnallisia tunnelukkoja.

Ensi vuonna alkaa uusi kymmenen vuoden ajanjakso Helsingin yliopiston pitkällä elinkaarella. Helsingin yliopisto rakentaa tänä vuonna uuden kymmenen vuoden strategian, ja meitä opiskelijoita tarvitaan. Strategia on yliopiston korkein ohjaava dokumentti, jossa määritellään tulevien vuosien suuret linjat. Yliopiston uudet arvot ovat sivistys, totuus, yhteisöllisyys ja vapaus. Pidetään huolta siitä, että ne näkyvät strategian kirjauksissa.

Yliopistoyhteisö on muutosvoimainen. Me olemme pärjänneet läpi historian suurien mullistuksien, sotien, modernisaation, digitalisaation ja globalisaation läpi. Olemme tarjonneet yksilötasolta yhteiskunnan tasolle ratkaisuja, joiden avulla yhteiskunnat ovat voineet kasvaa ja kehittyä.

Rakentaaksemme uutta meidän täytyy tehdä yhteistyötä. Yliopisto tarvitsee nyt juuri sinua ja sinun kokemustasi. Empatia on tärkeä osa strategiaprosessia: kommentoimalla autamme muuta yliopistoyhteisöä näkemään yliopiston opiskelijan silmin. Me pystymme katsomaan yliopistoa ja maailmaa kymmenen vuoden päästä yliopistolla opintonsa aloittavan fuksin haalarien kahinan lävitse.

Toivotko muutosta opetukseen, opiskelijoiden asemaan yliopistolla, tieteeseen tai ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun puolesta tehtäviin toimenpiteisiin? Oikea aika ja paikka vaikuttaa on nyt.

Millainen on sinun unelmiesi yliopisto? Kommentoi 5.11. mennessä! Se onnistuu helposti yliopiston käyttäjätunnuksella.

Yhteisössämme on paljon voimaa. Näytetään se.

Aleksi Rytkönen
HYYn hallituksen koulutuspoliittinen vastaava

Yliopiston työryhmien pohtimia kysymyksiä siivittämään kommentointia:

  • Opetus ja oppiminen: Miten yliopistossamme kasvaa kriittisiä ja eettisesti toimivia tulevaisuuden osaajia ja maailman muuttajia?
  • Tiede ja tiedon infrastruktuurit: Miten edistämme avointa, pitkäjänteistä, korkealaatuista ja vastuullista tiedettä?
  • Tiede kaikille: Miten vahvistamme yliopiston roolia avoimena oppimis- ja tutkimusympäristönä sekä kansainvälisesti kiinnostavana kumppanina, joka ennakoi yhteiskunnan muutoksia sekä välittää vaikuttavaa tietoa ja osaamista ratkaisujen pohjaksi?
  • Työ- ja opiskelukulttuuri: Miten vahvistamme yliopiston moninaisuutta ja yhteisön hyvinvointia sekä annamme jokaiselle mahdollisuuden löytää työnsä ja opiskelunsa merkityksellisyyden yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi?
  • Yhteistyö: Kuinka lisäämme tutkimuksen vaikuttavuutta ja innovaatiotoimintaa globaalisti sekä yliopiston kilpailukykyä strategisen yhteistyön ja varainhankinnan avulla?