9.6.2021

Vårhälsningar från utbildningspolitiska sektor!

NYHET

Bästa HUS medlem! Den gångna våren har varit arbetsfylld på HUS utbildningspolitiska sektor, och inte enbart på grund av Corona utan även på grund av andra saker! Vi tänkte inom utbildningspolitiska sektorn att blotta lite den gångna våren. År 2021 består den utbildningspolitiska sektorn av två styrelsemedlemmar (Aleksi och Tuukka) samt två sakkunniga (Jenna fram till 24.2.2021, Marianna från och med 8.3.2021 och Topias).

 

Begäran om kommentar och yttrande

Direkt i början av året blev det full rulle, när vi förberedde en yttrande om utbildningspolitiska redogörelsen för HUS styrelse i januari. Redogörelsen ger riktlinjer för vårt lands utbildnings- och forskningsmål ända fram till 2040-talet. Vi fick kommentera viktiga, konkretiska studieriktlinjer även i februari, då Helsingfors universitets (HU) riktlinjer för examen och studier var på samråd. I april kommenterade vi däremot HU:s principer för identifiering och erkännande av kunnande. Efter valborg gav vi ännu våra kommentarer till HU:s IT2030-plan.

 

Möten

Tillsammans med bl.a. generalsekretaren träffades vi med HU:s utvecklingsdirektör Susanna Niinistö-Sivuranta speciellt kring coronaärenden ungefär varannan vecka. Våren bestod även av flera möten med olika arbetsgrupper samt om några studerandes och ämnesföreningars intressebevakningsmöten. I möten har vi aktivt främjat studerandenas intressen genom att lyfta fram till exempel behovet av biblioteksutrymmen för självstudier och genom att kräva högkvalitativ organisering av inträdesprov. Vi har framfört frågor som våra medlemmar har ställt gällande ibruktagandet av Sisu. Tillsammans med HUS sektor för internationella ärenden träffade vi i april även forskare Jonathan Parker från London kring studentdemokrati inom HUS. Vi var i kontakt med Finlands studentkårers förbund (FSF) och med andra studentkårer genom meddelanden och regelbundna möten. Därtill har vi deltagit bl.a. i FSF:s utbildningspolitiska sektors vårseminarium samt OAJ:s, SAMOK:s och FSF:s workshop om högskoleutbildningens framtid.

 

Annat roligt och nyttigt

Förändringens vindar blåste genom utbildningspolitiska sektorn, då Jenna Sorjonen flyttade till andra uppgifter inom universitetet under sin arbetsledighet och den fantastiska Marianna Suokas anställdes till hennes vikarie. I mars fick utbildningspolitiska sektorn synlighet vid sidan av HUS studerandes välmående- ställningstagande, när Tuukkas och Aleksis insändare Distansstudierna har ett strukturellt problem publicerades i Helsingin Sanomat den 6 mars som respons till en artikel som publicerades i HS. Utbildningspolitiska sektorns styrelsemedlemmar fick förstärkning av styrelsemedlemmen Salla Kuva i HU:s workshops för utveckling av ISP-handledning. I början av juni publicerades Aleksis och Tuukkas insändare i Hufvudstadsbladet. Insändaren behandlade humanistiska fakultetens resursbrist och anställningsförbud.

I början av året höll vi utbildningar till studieansvariga och andra intresserade i form av Kickstart och Virityspäivä. I april arrangerade vi tillsammans med HU:s ekonomidirektör Marjo Berglund en utbildning om universitetets ekonomi. Vi deltog även i universitetetsauditering genom att arbeta i auditerings projektgruppen och genom förberedningsarbete, genom att informera studerande och genom att kommentera självutvärderingsrapporten.

Utöver allt detta påverkade vi universitetet för att studerandena skulle erbjudas så många alternativ som möjligt under coronatiden, t.ex. när det gäller lokalfrågor.

 

Med soliga utbildningspolitiska vårhälsningar,

Tuukka och Aleksi

styrelsemedlemmar med ansvar för utbildningspolitik

Marianna och Topias

utbildningspolitiska sakkunniga