21.6.2021

Universitetsgemenskapen har ännu mycket som ska utvecklas för att förbättra välbefinnande och jämlikhet

Blogg

Studentkåren genomförde en välbefinnande- och jämlikhetsenkät på våren för att samla in aktuell information om välbefinnande och erfarenheter av jämlikhet hos studeranden vid Helsingfors universitet. Ungefär 630 personer besvarade enkäten. De preliminära resultaten visade att HUS och universitetet måste ta kraftigare tag mot trakasserier som uppstår inom universitetsgemenskapen och lösa utmaningar i anslutning till välbefinnande orsakade av coronapandemin.

 

HUS genomförde välbefinnandeenkäten senast år 2019 och det har hänt mycket under dessa två år. I svaren på enkäten lyfts utmaningar fram orsakade av coronapandemin. Symptom av psykisk ohälsa har ökat betydligt bland studeranden och 40% av de som besvarade enkäten berättade att de har använt mentalhälsovårdstjänster under senaste 12 månader. En annan betydande ändring jämfört med läget för två år sedan är i anknytning till hur studeranden rör sig. Över 80% av svaranden erfor att de vill motionera mer än de nu gör. Den största faktorn för detta är att motionstjänster såsom Unisport stängdes under undantagsförhållandena.

 

Å andra sidan lyftes det fram även positiva ändringar. År 2019 observerade vi stora brister i studenternas ergonomi samt i pauser under föreläsningar. Distansstudier har inte erbjudit lösningar till den fysiska belastningen orsakad av studier och en oroväckande stor andel av svaranden berättar om fysiska symptom såsom nack- och ryggsmärta. Däremot har pauser av föreläsningarna och möjligheten att röra sig under föreläsningarna framskridit fint. Distansstudier har medfört bättre pauser och erbjudit studeranden möjligheten att röra sig under föreläsningens gång.

 

I sina svar betonar studeranden osäkerhet och ensamhet under distansstudier. Cirka 55% av studeranden erfor att studiehandledning inte har varit tillräcklig under de senaste 12 månaderna. Samtidigt rapporterade cirka 40% av studeranden att de inte har tillräckligt med närstående personer att diskutera med. Dessa utmaningar ska universitetsgemenskapen kunna lösa tillsammans. En del av problem som uppstod har redan lösts, exempelvis genom att Unisports gym har öppnats. Budskapet om ensamhet och både fysiska och psykiska symptom måste ändå tas på allvar.

 

I fråga om jämlikhet belyses svarandens erfarenheter av jämlikhet och trakasserier. Ungefär 60% bedömde att jämlikheten förverkligas bra eller mycket bra i studentkåren och vid universitetet. Å andra sidan erfor 7% att vid universitetet förverkligas jämlikheten dåligt och 1% mycket dåligt. I anslutning till HUS var motsvarande andelar 1% mycket dåligt och 2% dåligt. Särskilt önskades det att etnisk och kulturell samt språklig jämlikhet skulle betonas och att tillgänglighet förbättras.

 

19% hade erfarit trakasserier, mobbning och osakligt bemötande i studentkåren och föreningar som verkar inom den och 25% vid universitetet. Dessa resultat är oroväckande och kräver effektiva åtgärder. I HUS planerar vi på exempelvis antirasism- och tillgänglighetsutbildningar samt att utveckla vår trakasseriombudsverksamhet. På hösten ska vi gå ut till universitetet med våra resultat för att universitetets ledning och personal ska vidta åtgärder för att förbättra jämlikheten.

 

Vi vill tacka alla som har besvarat vår välbefinnande- och jämlikhetsenkät. Enkäten lyfte fram flera utvecklingsmål och oroväckande fakta. Vi kommer att lyfta fram dessa problem såväl inom universitetsgemenskapen som i samhället för att skapa ett bättre studentliv för alla vid Helsingfors universitet.

 

Tiia Niemi & Matias Takala, socialpolitiska sakkunniga