26.5.2020

Unga förtjänar ett jämställdare arbetsliv

Blogg

Arbetlivets jämställdhet är inte färdig. Till exempel utmattas kvinnor mer och arbetar oftare deltid än män.

 

Största delen av studenterna studerar för att få ett behagligt arbete. Studenterna är speciellt intresserade av hur arbetslivet visar sig för unga. Även om man i Finland ofta upplever att arbetslivets jämställdhet är på en god nivå är arbetet ändå inte färdigt här heller. I Ungdomsbarometern som publiceras varje år lyfts fram hur arbetslivets jämställdhetsproblem återspeglas i ungas attityder.

Arbetslivet visar sig mer osäkert för unga kvinnor än för män.  Ungdomsbarometern 2019 som statens ungdomsråd publicerade den 20 april 2020 med rubriken ”Bra jobbat”, mäter unga 15–29-årigas synpunkter på arbetsliv, företagande och framtid. Enligt barometern upplever 80 % av de unga kvinnorna att det är sannolikt att få en fast anställning medan 90 % av männen upplever det samma. Kvinnor upplever även att arbetslivet är tyngre. Upp till 84 %  av kvinnorna upplever att arbetslivet nuförtiden sliter ut människorna i förtid.  46 % av kvinnorna oroar sig  för sitt eget orkande i arbetslivet. Männen däremot svarade mer optimistiskt på frågorna: 59 % av männen upplever att arbetslivet nuförtiden sliter ut människorna i förtid. Motsvarande 27 % av männen oroar sig för sitt eget orkande i arbetslivet.

Unga kvinnors  sysselsättningsbekymmer speglar  befintliga jämställdhetsproblem. Enligt Centret för jämställdhetsinformation sysselsätts kvinnor oftare än män i deltidsarbetsförhållanden. Andelen deltidsanställda kvinnor är 22 % medan andelen män är 10 %. Dessutom är sysselsättningsgraden för 25–34 åriga kvinnor 73,5 % och män 82,5 %. Det här ställer kvinnorna i en osäkrare sysselsättningsställning jämfört med män.

Den största ojämställdhetsfaktorn i arbetslivet är användningen av familjeledigheterna. Enligt Centret för jämnställdhetsinformation tar mammorna ut merparten av familjeledigheterna. Upp till en femtedel av männen tar inte ut familjeledighet alls. Familjeledigheternas ojämna fördelning skadar kvinnornas karriärer märkbart. Enligt Centret för jämnställdhetsinformation får kvinnor som återvänder från familjeledighet lägre lön än barnlösa kvinnor. Dessutom kan unga kvinnors sysselsättning försvåras av arbetsgivarnas rädsla för graviditet.

Vi önskar att man går på djupet med  arbetslivets jämställdhetsutmaningar och att lösningarna främjas. Jämställdare familjeledigheter är ett konkret sätt för att befrämja könens  jämställdhet i arbetslivet. Familjeledigheterna borde förnyas enligt modellen 6+6+6. Då skulle den ena föräldern använda sex månader av familjeledigheten, den andra sex månader och de resterande sex månaderna delar föräldrarna  mellan sig så som de anser vara bäst. Unga förtjänar ett jämställdare arbetsliv där könet inte inverkar  sysselsättningsutsikterna.

 

Riku-Petteri Kyllönen

Styrelsemedlem

 

Källor:

https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-tila/tyo-ja-toimeentulo/tyollisyys-ja-tyosuhteet-sukupuolittain

https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-tila/perheet-ja-vanhemmuus/perhevapaiden-kaytto-ja-kustannukset

Ungdomsbarometern 2019 ”Bra jobbat”

https://tietoanuorista.fi/nuorisobarometri/nuorisobarometri-2019/

https://tietoanuorista.fi/app/uploads/2020/04/nuorisobarometri2019-infografiikka-web-SV.pdf