26.5.2020

Nuoret ansaitsevat tasa-arvoisemman työelämän

BLOGI

Työelämän tasa-arvo ei ole valmis. Esimerkiksi naiset uupuvat enemmän ja ovat useammin osa-aikatöissä kuin miehet.

 

Suurin osa opiskelijoista opiskelee päästäkseen itselleen mieluisiin töihin. Erityisesti opiskelijoita kiinnostaa millaisena työelämä näyttäytyy nuorille. Vaikka Suomessa usein koetaan työelämän tasa-arvon olevan hyvällä mallilla, ei työ kuitenkaan ole valmis täälläkään. Vuosittain julkaistavassa Nuorisobarometrissa nousee esille, miten työelämässä olevat tasa-arvo-ongelmat heijastuvat nuorten asenteisiin.

Työelämä näyttäytyy nuorille naisille epävarmempana kuin miehille. Valtion nuorisoneuvoston 20.4.2020 julkaisema vuoden 2019 Nuorisobarometri otsikolla “Hyvää työtä” mittaa 15-29 vuotiaiden näkemyksiä työelämästä, yrittäjyydestä  ja tulevaisuudesta. Barometrissä nousee esille, että 80 % nuorista naisista kokee vakituisen työpaikan saannin todennäköisenä, kun taas miehistä 90 % kokee samoin. Naiset myös kokevat työelämän olevan raskaampaa. Naisista peräti 84 % kokee työelämän nykyään polttavan ihmiset ennenaikaisesti loppuun. 46% naisista on huolissaan omasta jaksamisestaan työelämässä. Miehet taas vastasivat samoihin kysymyksiin paljon optimistisemmin: miehistä 59 % kokee työelämän nykyään polttavan ihmiset ennenaikaisesti loppuun. Vastaavasti 27 % miehistä taas on huolissaan omasta jaksamisestaan työelämässä.

Nuorten naisten huoli työllistymisestä heijastaa olemassa olevia tasa-arvo-ongelmia. Tasa-arvotiedon keskuksen mukaan naiset työllistyvät miehiä useammin osa-aikaisiin työsuhteisiin. Naispalkansaajista osa-aikaisessa työsuhteessa olevien määrä on 22 %, kun taas miehillä määrä on 10 %. Tämän lisäksi 25-34 vuotiailla naisilla työllisyysaste on 73,5 % ja miehillä 82,5 %. Tämä asettaa naiset selkeästi epävarmempaan työllistymisasemaan miehiin verrattuna.

Suuri epätasa-arvoisuutta aiheuttava tekijä työelämässä on perhevapaiden käyttö. Tasa-arvotiedon keskuksen mukaan äidit käyttävät valtaosan perhevapaista. Sen sijaan jopa viidennes suomalaisista miehistä ei käytä perhevapaita laisinkaan. Perhevapaiden epätasainen jakautuminen  vahingoittaa naisten työuria huomattavasti. Tasa-arvotiedon keskuksen mukaan perhevapailta palanneet naiset saavat keskimäärin vähemmän palkkaa kuin lapsettomat naiset. Tämän lisäksi nuorten naisten työllistymistä saattaa vaikeuttaa työnantajien mahdollinen pelko raskaudesta.

Toivomme, että työelämän tasa-arvohaasteisiin pureudutaan ja ratkaisuja edistetään. Tasa-arvoiset perhevapaat on yksi konkreettinen tapa edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa työelämässä. Perhevapaat tulisi uudistaa 6+6+6 -mallin mukaiseksi. Tällöin perhevapaista toinen vanhempi käyttää kuusi kuukautta, toinen käyttää kuusi kuukautta ja vanhemmat jakavat jäljelle jäävät kuusi kuukautta keskenään parhaaksi katsomallaan tavalla. Nuoret ansaitsevat tasa-arvoisemman työelämän, jossa sukupuoli ei vaikuta nuorten työllisyysnäkymiin.

 

Riku-Petteri Kyllönen

Hallituksen jäsen

 

Lähteet:

https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-tila/tyo-ja-toimeentulo/tyollisyys-ja-tyosuhteet-sukupuolittain

https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-tila/perheet-ja-vanhemmuus/perhevapaiden-kaytto-ja-kustannukset

Nuorisobarometri 2019 “Hyvää työtä”

https://tietoanuorista.fi/nuorisobarometri/nuorisobarometri-2019/